Innenriks

Breiviks psykiater usikker på hvor troverdig gråten var

Da Anders Behring Breivik gråt i vitneboksen tirsdag, kom det totalt uventet på psykiateren som har hatt en rekke samtaler med ham i fengselet.

– Jeg har aldri sett ham på den måten før – aldri sett ham gråte eller vise noe særlig følelser. Det var en reaksjon jeg ikke ventet, sa psykiater Janne Gudim Hermansen ved Ringerike fengsel torsdag formiddag.

Hun har vært Breiviks psykiater og samtalepartner siden han kom til Ringerike i 2022. Hun oppga at hun i perioden har hatt 21 samtaler med den terrordømte 44-åringen, de fleste av dem fra sensommeren 2023 og fram til i dag.

Da Anders Behring Breivik forklarte seg for retten tirsdag, var det en periode med brusten stemme og gråt. Da forklarte han at han følte seg behandlet som et dyr, at han var dypt deprimert og ikke lenger syntes livet var verdt å leve.

– Jeg vil heller bli drept i dag enn å leve en uke til under dette regimet, sa han.

– Det kan ha vært hans måte å vise sin fortvilelse på, men jeg er usikker på hvor troverdig dette var. Jeg tenker jo kanskje at dette var brukt for å oppnå noe, sa Hermansen på spørsmål fra tingrettsdommer Birgitte Kolrud.

– Har det bra

Psykologspesialist Inni Rein i Ila fengsel skrev sammen med psykiater Birgit Johansen en ny trusselvurdering om Breivik i fjor. I den forbindelse snakket Rein med den terrordømte 44-åringen i til sammen ti timer.

Da Rein vitnet etter Hermansen torsdag svarte hun å aldri ha opplevd at Breivik hadde grått under de lange samtalene, slik han gjorde i retten tirsdag.

Hun sa at hun ikke hadde opplevd Breivik som spesielt deprimert på den tiden da samtalene pågikk.

– Vårt helt klare inntrykk er at han har det veldig bra og at han har en plan for å leve et langt og godt liv, sa psykologspesialisten.

Ville oppnå noe

Rein sa imidlertid at Breivik kunne ha hatt noe som kalles en narsissist depresjon, og forklarte det med at handler et misforhold mellom indre selvfølelse og den ytre virkeligheten.

– Har dere sett noe spor av at han har vært suicidal, spurte advokat Andreas Hjetland som fører statens sak i retten.

– Nei, han har sagt at han vært det, svarte Rein og la til at de ikke hadde sett spor av noe virkelig dødsønske hos Breivik, men at han har truet med å ta sitt eget liv i forsøk på å oppnå noe i fengselet.

– Ikke suicidal

Heller ikke psykiater Hermansen mener Breivik er klinisk deprimert eller suicidal. Riktignok har hun tidligere, etter hans overføring fra fengsel i Skien til Ringerike fengsel, vurdert ham to ganger som mildt deprimert.

Heller ingen andre av dem som har forklart seg i retten om hvordan de har opplevd Breivik bak murene, har fortalt at de har sett ham gråte eller kommer med andre sterke følelsesuttrykk.

– Har han noen gang gitt uttrykk overfor deg for at han er suicidal, spurte Breivik advokat, Øystein Storrvik.

– Han har nevnt det et par ganger. Jeg har tenkt på det som et uttrykk for fortvilelse, men ikke som et reelt dødsønske.

Hermansen sier det absolutt er belastende for ham å sone under den ekstreme sikkerheten på Ringerike. Hun tror Brevik nok kan kjenne på ensomhet fordi han stort sett bare har kontakt med profesjonelle aktører, men hun vurderer ham ikke som alvorlig deprimert nå.

Refleksjon kan øke faren

Behandlingen av søksmålet Breivik har anlagt mot staten, med påstand om at hans menneskerettigheter er krenket og at han blir utsatt for umenneskelig behandling, er inne i sluttfasen. Retten skal høre ytterligere ett vitne, samt behandle noe dokumentasjon, før advokat Storrvik holder sin prosedyre.

Sentralt i søksmålet er nettopp at det strenge sikkerhetsregimet på avdelingen har påført 44-åringen soningsskader som skal ha vist seg som depresjon og selvmordsønsker.

Hermansen har ikke sett symptomer på soningsskader, men svarte bekreftende på at dette kan endre seg.

– Hvis han i større grad tar innover seg det han har gjort, kan selvmordsfaren øke. Ellers tenker jeg at fravær av sosial kontakt, aktivitet og sansestimuli kan øke risikoen, men det er ikke forhøyet risiko for selvmord i dag, konkluderte hun.

Breivik drepte 77 mennesker og påførte flere titalls andre livsvarige, alvorlige mén da han detonerte en bombe i regjeringskvartalet og angrep deltakerne på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Mer fra Dagsavisen