Innenriks

Retten på befaring i Breiviks celle

Bak lukkede dører fikk Oslo tingrett se hvordan Anders Behring Breivik soner på høyeste sikkerhet i Ringerike fengsel.

Fordi rutinene rundt vaktholdet av Breivik og sikkerheten ved avdelingen for særlig høy sikkerhet i Ringerike fengsel er hemmelige, fikk verken presse eller noen andre tilhørere være med på befaringen onsdag formiddag.

Heller ikke Breivik selv deltok under befaringen.

Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten sa etterpå at den to en halv time lange befaringen hadde vært nyttig for retten.

– Viktig omvisning

– Vi gikk rundt og så det som var av avdelingen. Vi så hvordan ting blir gjennomført der og en del risikoforhold og andre ting som vi må være forsiktige med å dra fram i åpen rett, sier Hjetland til NTB.

Han sier det var en viktig omvisning i det to etasjer store cellekomplekset hvor Breivik soner sammen med, men samtidig fullstendig atskilt fra, en annen forvaringsdømt drapsmann.

– Vi har vært der tidligere, men for retten som ikke har vært der før, er det helt avgjørende å se hvordan det ser ut. Det er jo dagliglivet hans, sier Hjetland.

Ansatte vitner

Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene hans er i strid med menneskerettighetene. Han har liten omgang med andre mennesker i fengselet enn ansatte i Kriminalomsorgen eller advokaten sin.

Onsdag ettermiddag skal flere ansatte i fengselet forklare seg i åpen rett om regimet som Breivik soner under.

Mer fra Dagsavisen