Innenriks

Støre om NSM-saken: Har full tillit til Mehl

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han har full tillit til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i forbindelse med NSM-saken.

Støre kommenterte for første gang saken lørdag.

– Justisministeren håndterer nå en alvorlig sak. Jeg har full tillit til justisministeren, sier Støre til NTB.

Fredag gikk Sofie Nystrøm av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi de hadde tatt opp ulovlige lån i forbindelse med leie av nye kontorlokaler.

– Jeg ble orientert om saken forrige uke, sier Støre til NTB.

Ulovlig låneavtale

På pressekonferansen fredag sa Mehl at det ble gjort en alvorlig feil da NSM tok opp det eksterne lånet på 200 millioner kroner. Justisdepartementet ble kjent med det ulovlige lånet i november i år, ifølge Mehl.

Låneavtalen ble inngått med selskapet Norwegian Property, som er eid av milliardæren John Fredriksen. Dette selskapet eier eiendomslokaler på Fornebu utenfor Oslo, der NSM inngikk en leieavtale. Deler av lånet hadde en rente på nesten 10 prosent.

Lånet ble brukt til investeringer i forbindelse med kontorlokalene. Blant annet ble det kjøpt inn møbler og IT-utstyr. I tillegg gikk midler til å finansiere kritisk infrastruktur.

Undersøkelser pågår

Da departementet ble kjent med saken, ble det satt i gang undersøkelser. Dette arbeidet pågår fortsatt. Justisministeren ville fredag ikke utelukke at det videre arbeidet kan komme til å avdekke flere kritikkverdige forhold.

Filter nyheter skriver at Justisdepartementet allerede i fjor ble varslet om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ikke fulgte reglene i forbindelse med den nå omstridte leieavtalen. Ifølge avisen oppdaget Kommunaldepartementet at NSM ikke hadde fulgt reglen om å bruke Statsbygg som rådgiver ved å leie i det private markedet. Dette ble så meldt videre til Justisdepartementet, ifølge en intern epost som avisen har fått innsyn i.

– La fram avtalen

Den avgåtte NSM-sjefen sier de allerede i mai 2022 informerte Justisdepartementet om at de ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering.

– En leieavtale med slik innebygget finansiering har vært forelagt Justisdepartementet og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, og vi mottok ikke merknader på dette, opplyste Nystrøm til VG fredag.

Justisdepartementet sier på sin side at det de ble presentert den gang var et utkast til en leieavtale, og at dette utkastet ikke inneholdt noe privat lån.

Les Dagsavisens leder: «Helt spinnvilt»

---

Fakta om ulovlig låneopptak i NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. NSM-direktør Sofie Nystrøm ba fredag om å få fratre med umiddelbar virkning.

  • Justisdepartementet ble kjent med det ulovlige lånet i november 2023.
  • Departementet opplyser at de er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.
  • Lånet utgjør et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet, ifølge departementet.
  • Låneopptaket er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk.
  • NSM har gått langt utover sine fullmakter, sier departementet.
  • Da Justis- og beredskapsdepartementet ble kjent med lånet, satte man i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt.
  • Departementet utelukker ikke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justis- og beredskapsministeren.
  • Regjeringen la fredag 8. desember fram en tilleggsproposisjon for Stortinget hvor det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet.
  • Regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet og sier at man har etablert god dialog med utleier.
  • Det er ennå ikke avklart hvilket endelig beløp staten må betale tilbake.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

---

Mer fra Dagsavisen