Innenriks

Flere vil skille politi og påtalemyndighet etter Tengs-frifinnelsen

Politiet og påtalemyndigheten bør skilles, mener flere aktører i rettsvesenet.

Påtalemyndigheten fikk kraftig kritikk av lagmannsretten i Tengs-frifinnelsen tirsdag.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt skrev etter frifinnelsen at det må være større avstand mellom politi og påtalemyndighet.

– Dette går ikke lenger, skrev han på X/Twitter.

Siden har han fått støtte både av politikere og aktører i rettsvesenet.

– Det skjer nok ofte at kontakten mellom den politifaglige etterforskningen og politijuristene blir for nær. De sitter i samme hus og er i gangene til hverandre, sier lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett, som er medlem av dommernes mediegruppe, til NRK.

Sverre Bromander i juristforbundet sier det er viktig med uavhengige avgjørelser, og at de ønsker en utredning.

– I Norge er virkeligheten at politiet og påtalemyndigheten jobber tett sammen i saker. Det fører igjen til at påtalemyndigheten ikke blir det kontrollorganet det burde være, sier Finn Abrahamsen, mangeårig drapsetterforsker i Oslo-politiet, til Dagbladet.

Advokat Morten Kjensli er enig med Abrahamsen og sier dagens system gir fare for tunnelsyn.

Nyeste fra Dagsavisen.no: