Innenriks

Regjeringen vil gi organisasjoner ekstra penger før jul

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til ideelle organisasjoner og livssynsorganisasjoner med til sammen 17 millioner kroner.

– Økte priser påvirker hverdagen til de som allerede har minst. Når vi nå går juletiden i møte, vet vi at det er mange som gruer seg og som synes julehøytiden er vanskelig, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

I sitt forslag til saldert budsjett vil regjeringen derfor bevilge ni millioner kroner til Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon, og åtte millioner til Den norske kirke og paraplyorganisasjoner innenfor tros- og livssynsfeltet.

Pengene er tenkt å gå til mat, støtte og aktivitetstilbud til mennesker som trenger hjelp for å komme seg gjennom juletiden.

– Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere og øke kvaliteten på hjelpen som blir gitt. Dette er ett av flere grep regjeringen nå gjør for å hjelpe de i samfunnet som er i en vanskelig situasjon, sier Toppe.

I tillegg til de 17 millionene til ulike organisasjoner, foreslår regjeringen også å gi to millioner kroner ekstra til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Pengene skal bidra til å styrke Samarbeidsrådets rolle som brobygger mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Mer fra Dagsavisen