Innenriks

FHI: Vinterens bølge av covid-19 er i full gang

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, slår Folkehelseinstituttet fast i sin ukerapport.

– Videre økning forventes de neste ukene. Det haster derfor å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper, skriver FHI i sammendraget for rapporten fra uke 43 og 44.

Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser med covid-19, heter det videre. I uke 44 var nesten 500 personer innlagt, en økning på 18 prosent fra uka før. Fortsatt er få innlagt på intensivavdeling.

– Influensaepidemien er ennå ikke i gang, men kommer kanskje før jul. Derfor er det også tid for influensavaksinasjon av eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten, skriver FHI.

For å hindre sykdom og død er vaksinasjon fortsatt det viktigste virkemiddelet, understreker FHI. Så langt i år er 45 prosent av dem over 65 år vaksinert mot influensa, mens bare 30 prosent i samme gruppe har tatt den anbefalte oppfriskningsdosen av koronavaksine siden 1. september.

Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner legges fram av Folkehelseinstituttet annenhver uke i vinterhalvåret.

Mer fra Dagsavisen