Innenriks

Prognose: Tallet på dømte til psykisk helsevern kan tredobles

Tallet på dømte til tvungent psykisk helsevern kan øke fra 350 i dag til 1150 i 2035, ifølge en rapport fra helseforetakene. Det utgjør mer enn en tredobling.

Ifølge Aftenposten har foretakene utarbeidet en ny plan for sikkerhetspsykiatrien i Norge.

Det avgjørende for utviklingen er hvor lenge pasienter forblir innlagt. Ved raskere utskrivning vil tallet være lavere, men fortsatt omtrent dobbelt så høyt som i dag, skriver avisen.

«Konsekvensene av de siste 20 års utvikling har medført at det psykiske helsevernet er under høyt press, og kapasiteten og tjenestetilbudet er ikke harmonisert og justert med befolkningsøkning og pasientgrunnlag. Det er derfor behov for umiddelbare tiltak», heter det i konklusjonen fra helseforetakene.

Mer fra Dagsavisen