Innenriks

FHI: Svak økning av covid-19-innlagte

Det har vært en svak økning av innlagte pasienter med covid-19, ifølge FHI. De ber sykehusene være forberedt på en økning utover høsten.

– Det er fortsatt lite sykdom som følge av covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i befolkningen. De siste ukene har det vært en svakt økende trend, skriver FHI i en ukesrapport.

Antall nye covid-19-innleggelser er på et lavt nivå, men det har også der vært en svak økning, opplyser de.

– Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke utover høsten, heter det.

FHI minner om smittevernrådene om å holde seg hjemme dersom man blir syk med luftveissymptomer.

– Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøker risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind, understreker de.

Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind.

– For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag, opplyser FHI.


Mer fra Dagsavisen