Innenriks

Greenpeace og Natur og Ungdom går til nytt klimasøksmål mot staten

I et nytt søksmål mot staten vil Greenpeace og Natur og Ungdom videreføre kravene sine fra det første klimasøksmålet som gikk i retten mellom 2017 og 2020.

Nylig har regjeringen godkjent planer for utbygging og drift av de nye feltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen. Miljøorganisasjonene mener dette bryter med krav fra Høyesterett fra sist de saksøkte staten, melder NRK.

– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til kanalen.

I søksmålet i 2020 ble staten frikjent på alle punkter i Høyesterett. Retten mente enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 verken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), slik saksøkerne hevdet.

Retten mente at det først og fremst er hvis staten ikke setter i verk klimatiltak, paragrafen kan brukes. Dommerne viste blant annet til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og satt seg mål for å få ned utslippene.

Men ifølge miljøorganisasjonene brakte dommen med seg gjennomslag om at staten ikke bare har rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, og at staten plikter å utrede de globale klimavirkningen av nye oljefelt før disse godkjennes.

Mer fra Dagsavisen