Innenriks

26 kommuner har funnet avvik i varslingssystem i barnevernet

26 kommuner har meldt at de har oppdaget avvik i den tekniske løsningen som tar imot bekymringsmeldinger i barnevernet.

– Denne saken har høyeste prioritet i departementet. Saken er svært alvorlig, og jeg er bekymret for hvilke konsekvenser dette har hatt for sårbare barn og unge som trenger barn og hjelp, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.

I statusrapporten skriver Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir) til Barne- og familiedepartementet at det er for tidlig å si hvor mange meldinger som ikke har kommet fram, men at kartleggingen så langt kan tyde på at mange kommuner ikke er berørt.

Toppe mener statusrapporten fra Bufdir er viktig når departementet skal utforme granskingsoppdraget.

– Vi tar sikte på å ha dette klart i løpet av de nærmeste degane. Det er Bufdir som vil få oppdraget med å granske dette, og det skal skje i tett samarbeid med Helsetilsynet. Granskingen forutsetter dialog med flere aktører, blant dem KS, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet.

26 kommuner berørt

Ifølge Visma er 244 kommuner mulig omfattet av feilen. 68 barnevernstjenester har meldt at det ikke er problemer hos seg. Disse barnevernstjenestene representerer 120 av disse kommunene.

Tallene fra Bufdir er hentet inn inntil tirsdag ettermiddag.

På spørsmål om hvor lenge feilen kan ha vært der, svarer Bufdir:

– Feilen har vært der siden Visma etablerte sitt mottaksapparat for portalen i Familia. Etter våre opplysninger skjedde dette fra 30.09.2022.

Færre bekymringsmeldinger ikke i sammenheng

Bufdir svarer også på pm det kan være en sammenheng mellom feilen i varslingsløsningen og trenden med færre bekymringsmeldinger til barnevernet. De peker på at den nedadgående trenden også i kommuner der man vet at feilen ikke har ligget i systemet, som i Bærum og Trondheim.

– Vi mener derfor vi foreløpig kan konkludere med at det primært er andre forhold enn teknisk svikt som forklarer nedgangen i antall bekymringsmeldinger de siste årene.

I rapporten heter det at det ikke er mulig å finne meldinger som er eldre enn 14 dager fra feilen ble oppdaget. Det vil derfor trolig ta flere uker å få full oversikt over alle kommuner og antall tapte meldinger.

Det var mandag at det ble gjort kjent at det er avdekket en feil i Visma-systemet Familia som gjør at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet.

Mer fra Dagsavisen