Innenriks

Rødt-komité sier nei til våpenhjelp til Ukraina

Uttalelseskomiteen til Rødt mener det ikke er riktig at Norge hjelper Ukraina ved å sende våpen.

– Ved å bidra med våpen og slik bli en del av konflikten, kan vi miste vår mulighet til å bruke diplomatiske arenaer til å påvirke fredsarbeidet, skriver uttalelseskomiteen i sin innstilling.

Komiteen kommer med forslag til uttalelser som skal vedtas på landsmøtet til Rødt. Innstillingen ble vedtatt av et flertall, et mindretall på tre tok ut dissens.

Den er tydelig på at den fordømmer Russlands angrep på Ukraina.

– Vi støtter Ukrainas selvstendighet og forsvarskamp.

Komiteen ønsker å fortsette å støtte donasjoner av såkalt B-materiell som skuddsikre vester, hjelmer og lignende.

Et mindretall i komiteen ville endre innstillingen til at Rødt skulle støtte norsk våpenhjelp til Ukraina.

Nyeste fra Dagsavisen.no: