Innenriks

Kraftig økning antallet søknader om sosialhjelp

Søknader om sosialhjelp har økt 18 prosent på ett år. Nå blir Nav bedt om å stille færre krav om dokumentasjon fra søkerne.

Nav har hentet inn tall fra oktober 2021 til samme måned i år. Det høye antallet ukrainske flyktninger som har kommet til Norge, er blant årsakene til økningen, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Jeg innfører i dag en ny veileder for Nav som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Nav-kontorene anbefales blant annet å stille færre krav til kartlegging og dokumentasjon, og til å være tilbakeholden med å kreve salg av eiendeler dersom hjelpebehovet er kortvarig. Barns behov skal tas spesielt hensyn til, heter det.

Saken fortsetter under videoen

40 prosent av landets kommuner har rapportert inn tall til Nav, og disse har samlet sett 63 prosent av landets innbyggere.

I de minste kommunene har antall søknader økt med 30 prosent i snitt. I store bykommuner som Oslo, Bergen og Trondheim, er den gjennomsnittlige økningen på 11 prosent.

Kommunene rapporterer at flere sliter økonomisk, og at de får flere henvendelser som skyldes økte priser på mat, strøm og drivstoff.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen