Nyheter

− Bør ta grep for å hindre et gjeldshelvete

Mímir Kristjánsson mener både det offentlige og private bør handle for å hindre inkasso-skred.

Nylig sa Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, til Rogalands Avis at vi nordmenn fortsatt bruker mer penger enn i 2019, altså før pandemien. Dette, i kombinasjon med reallønnsnedgang og et betydelig tøffere økonomisk klima, går hardt utover sparepengene våre.

Noen har en større økonomisk buffer å tære på enn andre. Spesielt unge er utsatte, ifølge siviløkonom Hallgeir Kvadsheim. De under 29 år har nemlig ikke så mye i buffer, og de klarte heller ikke å spare nok under pandemien, siden de gjerne studerte og mistet deltidsjobbene sine.

Nå mener Mímir Kristjánsson, gruppeleder i Rødt Stavanger, at vi nærmer oss en inkasso-smell partiet lenge har fryktet.

− Jeg frykter et inkasso-skred i kjølvannet av strømprisøkning, renteoppgang og annen prisøkning. Myndighetene bør ta grep for å hindre et gjeldshelvete, sier Kristjánsson til RA.

− Lønnen til folk strekker ikke til

Partilederen peker videre på flere grep som kan gjøres for å hindre at antallet inkassosaker øker, både i det offentlige og private:

− Det offentlige bør ikke sende gjeldssaker til inkasso, og de bør også stoppe tvangsinndrivelser. I det private bør det settes begrensninger for rente på forbrukslån og kreditt, samt gjøre det lettere for de med denne typen gjeld å få avdragsfrihet, sier han.

Kristjánsson oppfordrer politikerne til å gjennomføre disse tiltakene.

− Inkasso er ofte et privat problem, men den boomen som er og kan komme nå, skyldes ikke glemskhet eller at folk må på «Luksusfellen». Lønnen deres strekker rett og slett ikke til i møte med prisøkningene. Det er en økonomisk krise for veldig mange, og vi er redde dette også kan skape psykiske problemer for de det gjelder, sier Rødt-lederen.

Venter flere inkassosaker og tvangssalg framover

Torsdag 15. desember kom Norges Bank med en ny renteheving, som forventet. På nyåret er det varslet nye økninger av styringsrenten, noe som igjen vil påvirke boliglånsrentene og andre renter.

Geir Grindland fra rådgivingsselskapet Inkassopartner frykter at det blir flere inkassokrav etter rentehoppene.

− Skyhøye strømpriser, renteøkninger og høye drivstoffpriser, fører til at inkassosgjelden skyves over på de husholdningene med lavere inntekt. Dette medfører en stor økning av mislighold av regelmessige utgifter for de som har begrenset betalingsevne, sier Grindland til RA.

− Jeg tror flere vil få problemer med å betjene boliglån, studielån og annet. Mislighold av lånene kan i ytterste konsekvens føre til stor økning i tvangssalg av boliger framover. Vi vil nok se at inkassosaker kommer til å øke betraktelig neste år, sier han videre.

− Jobber målrettet for de som trenger det mest

Statssekretær Lars Vangen fra Senterpartiet svarer at vi er i en periode nå hvor mange får det trangere økonomisk enn vi er vant til. Årsakene er mange, og det viktigste staten kan gjøre nå, er å få kontroll på prisvekst og dempe presset på rentene, ifølge ham.

− Mange vil klare å tilpasse forbruket sitt, men vi er bekymret for de som har minst og som sliter. Derfor har vi innført og justert flere tiltak i budsjettet for neste år, som er målrettet til å hjelpe de som trenger det mest. Det finnes ulike ordninger for gjeldskrav, også de statlige. Ved betalingsproblemer er det viktig å ta kontakt med de som innkrever pengene, slik at du får hjelp til å finne en løsning, sier Vangen til RA.

EU-reglene om grønne investeringer blir tatt inn i EØS-avtalen, opplyser Finansdepartementet. Her er statssekretær Lars Vangen (Sp) med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommunene tar egenregi på inkasso

Kommunestyret i Stavanger vedtok i juni å ta tilbake inkassovirksomheten i egenregi, som følge av at kommunedirektøren utredet saken etter forslag fra politikerne. Andre kommuner som selv tar seg av kommunal inkasso, er blant annet Sola og Sandnes.

Den gang sa Hilde Fahret Born (Ap) at private inkassoselskapers høye gebyrer, salærer og forsinkelsesrenter, lett kan skape en ond sirkel.

– Dette er en «nobrainer» for meg, for dette er et viktig grep i arbeidet med å redusere forskjeller og forebygge psykiske uhelse, sa Fahret Born fra talerstolen i juni.

Kristjánsson i Rødt berømmer Stavanger kommunen og de andre kommunene som gjør det sammen, nettopp at de lar kommunal inkasso håndteres av kommunen selv.

− Dette gir kommunene mulighet til å tjene inn egne regninger og ta hensyn til innbyggerne, sier han.

Mer fra Dagsavisen