Innenriks

Nullutslipps-transport vil kreve enorme mengder kraft

Skal vi kutte fossile utslipp fra transport og ennå ha transportvekst, vil behovet for elektrisk kraft i 2050 ha økt med 43 prosent, ifølge Miljødirektoratet.

– Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 med 90–95 prosent kutt i klimagassutslipp. Det betyr at vi må ned til nær null i nesten alle sektorer. I dag kommer 33 prosent av innenlandsutslippene i Norge fra transportsektoren, og det vil kreve betydelige mengder kraft for å kutte de utslippene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I en analyse anslår direktoratet at Norge vil trenger 32 TWh mer kraft til elektrifisering og ytterligere 28 TWh til produksjon av alternative drivstoffer i 2050. Det er 43 prosent mer enn Norges totale kraftforbruk i 2021, som var på 140 TWh.

Alternative drivstoffer er hydrogen, ammoniakk, syntetisk drivstoff og avansert biodrivstoff.

Hvis Norge klarer å holde transportvolumet for hele bransjen – vei, bane, skips- og luftfart, og ikke-veigående maskiner – på dagens nivå, vil behovet for elektrisk kraft i 2050 ha økt med 31 prosent.

Saken fortsetter under videoen

Hambro mener det er smart å redusere transportmengden og tilrettelegge for en mest mulig energieffektiv transportsektor.

– Det vil både redusere kraftbehov og samtidig legge mindre beslag på arealer og redusere andre miljøutfordringer som støy, luftforurensning og mikroplast.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen