Innenriks

Laksekommunene får 800 millioner kroner ekstra fra regjeringen

Havbruksfondet, som deler ut penger til oppdrettskommuner, skal styrkes med 800 millioner kroner ekstra i år, foreslår regjeringen.

Ekstrabevilgningen kommer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, skriver Dagens Næringsliv.

Regjeringen utsatte auksjonene for oppdrettskonsesjoner i september i påvente av det omstridte forslaget om grunnrenteskatt. Dermed er utbetalingen fra Havbruksfondet også utsatt. Fondet deler ut penger som staten har fått inn på salg av konsesjoner og produksjonsavgift. Pengene går til kommuner og fylker med havbruksvirksomhet.

– Kystkommunene skal sitte igjen med mer penger. Derfor legger vi nå inn 800 millioner kroner ekstra og øker kommunenes andel av auksjonsinntektene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kommunene får mer

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

I 2020 og 2021 ble det delt ut 3,25 milliarder kroner fra Havbruksfondet til kystkommunene. I år og neste år økes summen til 3,59 milliarder. Uten ekstrabevilgningen ville altså kommunene fått mindre.

– Vi kan allerede nå konstatere at vertskommunene kommer bedre ut i 2022 og 2023 enn de gjorde i 2020 og 2021, til tross for at auksjonene ga noe mindre inntekter, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Saken fortsetter under videoen

– Regjeringen har lyttet

Nyheten gleder Hitra-ordfører og styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), Ole L. Haugen.

– Det er svært oppløftende og klokt at regjeringen nå kompenserer for inntektsfallet. NFKK har gitt klare bekymringsmeldinger og fremmet krav rundt dette. Nå viser regjeringen at den har lyttet, sier han.

– Havbrukskommunenes inntekter fra salg av oppdrettstillatelser bidrar til å utvikle kystsamfunnene. Inntektsfallet som det lå an til, ville gitt store økonomiske utfordringer. Kompensasjonen som nå kommer, viser at regjeringen leverer på egen politikk, fortsetter Haugen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen