Innenriks

Barn født sent på året har høyere risiko for å bruke ADHD-medisin

Barn født tidlig og sent på året, kan sprike veldig i modenhet. Barnelege og forsker frykter vi overmedisinerer de yngste i klasserommet med ADHD-medisiner.

Ny norsk forskning viser at det kan være en sammenheng mellom når på året norske barn er født, og hvor ofte de blir diagnostisert med den psykiske lidelsen ADHD.

– Vi fant store forskjeller i forskrivningen av ADHD-medisin. Barn som var født i november og desember hadde 80 prosent høyere risiko for å bruke medisin for ADHD, sammenlignet med de som hadde bursdag i januar og februar, sier stipendiat og barnelege Christine Strand Bachmann til NRK.

Hun har ledet den nye studien som omfatter alle norske barn født mellom 1989 og 1998, som tilsvarer 488.000 personer. Bachmann tror det foregår en overmedisinering av de yngste barna i klassen, muligens på feil grunnlag.

– Jeg tror den økte ADHD-medisineringen til de yngste på årskullet har å gjøre med måten vi organiserer utdanningssystemet vårt på. Enkelt sagt kan det se ut som vi gir medisiner til de mest umodne barna fordi vi sammenligner dem med de eldste klassekameratene, sier hun til kanalen.

Hun får støtte fra overlege i psykiatri ved Oslo universitetssykehus, Olav Bjerkehagen Smeland.

– Dette er viktige observasjoner som kan tyde på at mer umodenhet hos de yngste barna kan bli mistolket som tegn på ADHD. Dette er noe både lærere, foreldre og behandlere må være bevisst på, sier han til NRK.

Mer fra Dagsavisen