Innenriks

Pasienter på immundempende medisiner har nytte av oppfriskningsdoser

Repetert vaksinering med mRNA-vaksine øker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd, viser en ny studie.

Studien fra Nor-vaC-gruppen ved Ahus omfatter 700 pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd, som står på immundempende medisiner.

Nivået av antistoffer er målt før og etter hver vaksinedose, samt etter gjennomgått covid-19. I studien ble det vaksinert med mRNA-vaksine både fra Pfizer og Moderna, og antistoffresponsen var lik for de to vaksinene.

Studien konkluderer med at gjentatt vaksinering er trygt, og at det styrker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd på immundempende medisiner.

– Resultatene våre indikerer at pasienter på immundempende behandling kan tilbys oppfriskningsdoser med covid-vaksine med en hyppigere frekvens enn den friske befolkningen. Pasienter som tidligere er vaksinerte og nylig har gjennomgått covid-19, kan nok avvente neste oppfriskningsdose noe, sier sisteforfatter Kristin Kaasen Jørgensen, som er overlege og seniorforsker ved gastromedisinsk avdeling på Ahus.

Mer fra Dagsavisen