Innenriks

Oljefondet skjerper klimamål: – Et oljefond i en ødelagt verden er ikke verdt noe

Oljefondssjef Nicolai Tangen er ikke i tvil om at det vil lønne seg å satse på klima. Innen 2050 vil fondet ha nullutslipp hos selskapene de har investert i.

– Vi er her for å ivareta våre økonomiske interesser. Et oljefond i en ødelagt verden er ikke verdt noe, sier oljefondssjef Nicolai Tangen til NTB.

Tirsdag la oljefondet, også kjent som Statens pensjonsfond utland, fram sin nye klimahandlingsplan. Innen 2050 ønsker fondet netto nullutslipp hos alle selskapene de har investert i.

– Vi har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier Tangen.

Klimabacklash noen steder

Klimaplanen kommer som en oppfølging av det nye mandatet regjeringen har gitt oljefondet, hvor fondet er blitt bedt om å skjerpe innsatsen mot klimarisiko.

– Det er et fint mandat, som vi er veldig fornøyd med, sier oljefondssjefen.

Innføringen av klimaplanen skjer i en tid hvor aksjer innen olje- og gass har gjort det svært godt som følge av voldsomme prisøkninger, mens andre aksjer har rast i verdi.

Tangen mener likevel at timingen er perfekt.

– Det passer ekstra godt, fordi vi ser at det er en backlash noen steder i verden, spesielt i Amerika, og kanskje hovedsakelig i Texas, mot ESG-arbeidet. Da er det viktig at vi er mer høylytt enn før, sier han.

– Sikrer avkastningen

ESG står for «environmental, social and governance» og handler om miljø og bærekraft i måten man styrer selskaper på.

– Grunnen til at vi gjør dette, er fordi vi skal sikre vår langsiktige avkastning. Klimarisiko er finansiell risiko. Dette gjør vi for at vi skal tjene penger på det i det lange løp. Når det er sagt, så vil det også bidra til at verdens klimagassutslipp går ned, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho til NTB.

Dermed kan oljefondet slå to fluer i én smekk: både bidra til å få ned klimagassutslippene – og tjene mer penger, hvis alt går som de håper.

– Vi sier til selskapene at de må ha kortsiktige og mellomlangsiktige mål. Det er typisk at de må ha mål for hvor utslippene skal være i 2025 og 2030. Så må vi se på det selskapene gjør, og hvilken strategi de har, sier Ihenacho.

Kan selge seg ut av klimaverstinger

Oppfølgingen av klimamålene skal både skje gjennom dialog med selskapene, ved å kreve bedre rapportering, og ved å bruke stemmeretten på generalforsamlingene i selskapene.

I ytterste konsekvens kan oljefondet selge seg ut av selskaper som ikke følger opp klimaarbeidet skikkelig.

– Det er litt sånn siste utvei, sier eierskapsdirektøren.

Planen til oljefondet har flere steg på veien fram mot 2050.

– Målet vårt er at en betydelig andel av selskapene vi er investert i, og særlig selskaper med høye utslipp, har satt seg mål om netto nullutslipp innen 2025. Det er et viktig skritt på veien til at alle selskapene i porteføljen har slike mål innen 2040, heter det i planen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen