Innenriks

Kommisjonen: Mer straff og flere forbud er ikke løsningen på utfordringer i ytringsrommet

Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for reell ytringsfrihet, mener Ytringsfrihetskommisjonen.

«En åpen og opplyst offentlig samtale» er navnet rapporten fra kommisjonen har fått.

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum vil overlevere rapporten, som er på 322 sider, til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) senere mandag.

I alt kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Alle anbefalingene er enstemmige. Ingen av kommisjonens 17 medlemmer har tatt dissens på noen av punktene.

Foreslår å endre grunnloven

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår å føye ordene «toleranse» og «mangfold» som del av begrunnelsen i Grunnlovens paragraf 100.

Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

Paragrafen hadde stått uendret fra 1814 til 2004. Da ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen. Nå foreslår Ytringsfrihetskommisjonen å føye ordene «toleranse» og «mangfold inn som en del av begrunnelsen til paragrafen.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum presenterte mandag arbeidet til kommisjonen. Av kommisjonens hovedkonklusjoner er det blant annet at ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag.

Ytringsfrihetskommisjonen peker derfor på hvordan man framover kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst offentlig samtale.

De mener at mer straff og flere forbud ikke er løsningen på utfordringene i ytringsrommet.

Foreslår eget ytringsfrihetsråd

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår at det opprettes et ytringsfrihetsråd i Norge som en uavhengig stiftelse.

– Rådet kan ettergå virksomheten til de store plattformselskapene på internett og skape en langt mer løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlag og vurdere tilstanden, sa kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum da hun presenterte kommisjonens rapport mandag.

Kommisjonen mener at de globale plattformselskapenes makt må møtes med motmakt i mye større grad enn det de gjør i dag.

– Dette kan ikke gjøres med statlige regler og tilsyn alene. Og det kan heller ikke være sånn at vi har en ytringsfrihetskommisjon hvert 20. år som tar tak i dette, sa Stavrum.

Vil endre loven for straffbare ytringer

Ytringsfrihetskommisjonen vil heve terskelen for hva man kan si til politiet og gjøre endringer i loven for hatefulle ytringer.

– «Tulling», «jævla idiot» og «kålorm» er nyere eksempler på ytringer som er blitt straffet når de ytres mot politiet, sa kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum da hun la fram kommisjonens rapport mandag ettermiddag i Arendal.

I den enstemmige rapporten foreslår kommisjonen å endre paragrafene 156 og 265 i loven, som straffer skjellsord mot offentlige tjenestepersoner eller særlig utsatte yrkesgrupper.

– Kommisjonen foreslår å endre ordlyden i disse paragrafene slik at terskelen for hva som er straffbart heves, sa Løken Stavrum.

Hun gjorde det også klart at paragraf 185 om hatefulle ytringer er gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa Stavrum.

Hun gjorde det klart at kommisjonen mener at forbudet mot hatefulle ytringer må bestå.

---

Fakta om Ytringsfrihetskommisjonen

  • Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av Kulturdepartementet 14. februar 2020 og besto av 18 personer.
  • Oppdraget har vært å gjennomgå ytringsfrihetens stilling i Norge på det sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske planet.
  • Kjersti Løken Stavrum har ledet kommisjonens arbeid. Blant andre medlemmer er Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk.
  • I to og et halvt år har kommisjonen jobbet med rapporten, som ble lagt fram mandag.
  • To medlemmer har trukket seg siden oppnevnelsen. En av debattene førte til at Begard Reza, representant for skeive muslimer, trakk seg, mens Mímir Kristjánsson gikk ut da han ble valgt inn på Stortinget. Lederen for Norges Handikapforbunds Ungdom, Marianne Knudsen, ble valgt inn i 2021.

Kilder: Regjeringen, NTB

Ytringsfrihetskommisjonen kommer med 90 anbefalinger i sin 322 sider lange rapport, deriblant flere lovendringer. Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum traff fram følgende hovedkonklusjoner da hun la fram Ytringsfrihetskommisjonens rapport mandag:

  • Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag.
  • Ytringsfrihetskommisjonen peker derfor på hvordan vi kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst offentlig samtale framover.
  • Mer straff og flere forbud er ikke løsningen på utfordringene i ytringsrommet.
  • Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for en solid reell ytringsfrihet.
  • Like viktig som å sikre den rettslige ytringsfriheten, er det å jobbe for en sunn ytringskultur.

Ifølge rapporten foreslås det endringer i følgende ni lover for å styrke ytringsfrihetens rammevilkår i Norge: Straffeloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, domstolsloven, straffeprosessloven, arbeidsmiljøloven, kulturloven, kringkastingsloven og åpenhetsloven.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen