Innenriks

SV ber Ap og Sp holde ord om minstepensjonister

SV får ikke støtte for sine forslag for å styrke pensjonen for uføre og minstepensjonister og anklager Ap og Sp for løftebrudd. Kom tilbake til høsten, sier Ap.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB

Stortinget behandler trygdeoppgjøret torsdag og SV hadde håpet å få med regjeringspartiene på å styrke inntekten til dem som får minst. Det får de ikke.

– Jeg er alvorlig bekymret for minstepensjonistene og de uføre. Mange sliter fra før av med å få endene til å møtes, og de rammes ekstra hardt når prisene på mat, drivstoff og strøm øker, sier partiets nestleder Kirsti Bergstø. Hun er også leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Urettferdig

Bergstø er skuffet over at regjeringspartiene ikke støtter deres forslag om å øke minstepensjonen for enslige med 4.000 kroner i statsbudsjettet til høsten. De får heller ikke flertall for å skjerme uføres alderspensjon mot effekten av levealdersjusteringen. Det siste betyr at hver enkelts alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for årskullet de tilhører.

– Uføre kan ikke «stå i jobb» lenger for å kompensere for tapet. Det er utrolig urettferdig at folk som ikke kan jobbe lenger, får kuttet pensjonen som følge av levealdersjusteringen, sier Bergstø.

Regjeringspartiene har lovet både skjerming av uføre og å heve minstepensjonene i Hurdalsplattformen. Arbeiderpartiets Tuva Moflag kaster likevel ballen tilbake til SV.

Viser til budsjettforhandlingene

– SV vet veldig godt når vi forhandler om penger. Det gjør vi i forbindelse med statsbudsjett på høsten og i revidert budsjett på våren, sier Moflag til NTB.

– De må selv svare for hvilke prioriteringer de har gjort i forhandlingene.

– Må ikke dere også svare for løftene dere selv har gitt?

– Vi står fast ved at vi skal øke minstepensjonene som beskrevet i Hurdalsplattformen. Det vil bli vurdert i ordinær budsjettprosess, sier Moflag.

Hun vil likevel ikke forskuttere om det kommer noe forslag om å øke minstepensjonene når regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett i oktober.

Pensjonsrapport

I regjeringsplattformen loves et skjermingstillegg for uføre som blir pensjonister «slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen». Moflag viser imidlertid til evalueringen av pensjonsreformen, som legges fram omtrent samtidig som Stortinget behandler trygdeoppgjøret torsdag.

Utvalgsleder Kristin Skogen Lund har uttalt at systemet må oppmuntre til arbeidet.

– Hvis uttellingen av å jobbe blir for liten, forsvinner jo insentivet, sier Skogen Lund i et intervju med NTB.

– Men samtidig må vi ha et system som sikrer alle en pensjon man kan leve av, også i framtiden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen