Innenriks

Atomkraft splitter MDG

Grønn Ungdom vil ha MDGs landsmøte med på en norsk kjernekraftsatsing. MDGs nestleder Arild Hermstad vil flytte satsingen ut av landet.

Av Johan Falnes/NTB

– Jeg tar gjerne kjernekraft rett utenfor stuedøra, hvis det er det som skal til, sier Grønn Ungdoms talsperson Tobias Stokkeland til NTB.

På MDGs landsmøte denne helgen fremmer han og Grønn Ungdom resolusjonen «Vi trenger en norsk kjernekraftsatsing». Der argumenteres det for at MDG bør gå inn for å «utrede bygging av moderne statseide kjernekraftverk, både i utlandet og i Norge».

Stokkeland legger ikke skjul på at saken splitter.

– I MDG har du hele spekteret fra dem som mener kjernekraft er det beste i verden, til dem som mener det er det verste, for å sette det på spissen, sier han.

Men verden trenger mer kjernekraft hvis klimamålene skal nås, fastholder ungdomspolitikeren. Han trekker fram at dette også underbygges av Det internasjonale energibyrået (IEA) i en mye omtalt rapport om 1,5-gradersmålet fra i fjor.

– Da mener jeg at vi bør gjøre det vi kan for at verden produserer mer kjernekraft. Og jeg mener vi bør vurdere å bygge det i Norge.

Alternativt forslag

På landsmøtet vil Grønn Ungdom møte konkurranse fra et alternativt resolusjonsforslag der MDG sier nei til kjernekraft i Norge.

MDG vil «ikke gå inn for utredninger eller planer om kjernekraftverk på norsk territorium nå», lyder forslaget. Denne alternative resolusjonsteksten vil bli fremmet av MDGs nestleder Arild Hermstad, energipolitisk talsperson Einar Wilhelmsen og en rekke andre politikere.

– Det vil være en avsporing å ta til orde for kjernekraft i Norge nå, sier Hermstad til NTB.

Han mener det er to hovedgrunner til dette. Den ene er at Norge ikke har kullkraftverk eller gasskraftverk som kan erstattes med kjernekraftverk. Den andre er at Norge ikke har kompetanse på kjernekraft og derfor vil måtte bruke lang tid på kompetanseoppbygging hvis det skal bygges ut her.

Ifølge Hermstad bør Norge i stedet prioritere grønne næringer som havvind, hydrogen og nullutslippsfartøyer.

– Jeg er redd for at hvis vi bringer inn en norsk kjernekraftsatsing, så vil det være nok en avsporing som gjør at Norge blir akterutseilt i kampen om de grønne arbeidsplassene.

Det alternative forslaget gir likevel støtte til kjernekraft internasjonalt.

Saken fortsetter under videoen

Bråk i fjor

Kjernekraftsaken skapte også debatt på MDGs landsmøte i fjor. Der ga MDG for første gang prinsipiell støtte til kjernekraft som teknologi, og i det nye partiprogrammet ble det fastslått at MDG «mener at moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet».

Hermstad sier han tror de fleste på årets landsmøte vil ha respekt for at dette er et standpunkt MDG har gått til valg på, selv om en del er helt imot kjernekraft.

– Så gleder jeg meg til debatten. Slik jeg kjenner partiet, blir det en god og kunnskapsbasert debatt.

Blant dem som reagerte negativt i 2021, var Truls Gulowsen, som i dag har overtatt som leder i Naturvernforbundet.

Han kalte fjorårets landsmøtevedtak trist og historieløst. I dag står han fast på motstanden.

– Jeg mener klima- og miljøbevegelsens viktigste oppgave innen energipolitikk er å sørge for redusert forbruk, og at ENØK-potensialet blir utløst, ikke å dyrke urealistiske ideer om teoretisk atomkraft som kun vil bidra til å utsette nødvendige tiltak, skriver Gulowsen i en SMS til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen