Innenriks

Dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid

I 2020 jobbet 37 prosent av kvinnelig sysselsatte mellom 20 og 66 år deltid. Det er mer enn dobbelt så stor andel som hos menn, med 17 prosent.

Store kjønnsforskjeller i utdanning bidrar til å reprodusere ulikheter i arbeidslivet, skriver SSB. En større andel kvinner enn menn har høyere utdanning, og siden 2008 har forskjellene blitt større – i motsetning til på andre likestillingsindikatorer.

I 2008 hadde 24 prosent av menn og 31 prosent av kvinner høyere utdanning. I 2020 var dette tallet henholdsvis 27 og 40 prosent.

Det sentrale østlandsområdet og Nord-Norge er på mange områder mer likestilt enn andre regioner. Sør- og Vestlandet har i stor grad hatt lavere skår på mange av likestillingsindikatorene. Det er særlig her at det er minst likestilling innenfor deltidsarbeid også.

I Møre og Romsdal jobber 43 prosent av kvinner og 15 prosent av menn deltid. Oslo og Viken har lavest andel kvinner i deltidsarbeid, med henholdsvis 27 og 35 prosent.

En av forklaringene SSB peker på for at mange kvinner jobber deltid, er mindre grad av yrkesspredning blant kvinner. Mer enn en firedel av alle kvinnelige lønnstakere jobber i de tre mest kvinnedominerte yrkene, og særlig i helse- og omsorg, hvor deltidsarbeid er utbredt. Kun én av ti menn jobber i de tre mest mannsdominerte yrkene.

Saken fortsetter under videoen

Det behøver imidlertid ikke være slik at flesteparten av deltidsansatte er det mot sitt ønske. Arbeidskraftundersøkelsen har vist at et mindretall av deltidsansatte er undersysselsatt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen