Innenriks

44 barn har mistet norsk statsborgerskap på to år

UDI har tilbakekalt statsborgerskapet til 44 barn siden 2020, til tross for at dette som hovedregel ikke skal skje.

Det viser tall fra TV 2.

– UDI tilbakekaller ikke statsborgerskapet til lengeværende barn, altså barn som har en sterk tilknytning til Norge og som bor i Norge. Vi kan unntaksvis tilbakekalle statsborgerskapet til et barn dersom barnet ikke har sterk tilknytning til Norge, sier direktør Kjersti Trøseid i UDI Kontroll.

I den nye statsborgerskapsloven som trådte i kraft i begynnelsen av 2020, heter det at barns norske statsborgerskap som hovedregel ikke skal tilbakekalles fordi foreldrene har gitt uriktige opplysninger.

29 av barna var over seks år da vedtaket ble gjort, og åtte var mellom 12 og 17 år gamle. 70 prosent av barna hadde bodd i Norge i mer enn fem år.

Fra 2010 til 2017 fikk bare 27 barn tilbakekalt sitt statsborgerskap på samme bakgrunn.

– Dette er alarmerende tall. Vi er generelt bekymret for at barna må betale prisen for at foreldre har gjort ukloke valg, sier generalsekretær Pål Nesse i Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen