Innenriks

Helseministeren vil klargjøre regelverket om utskrivningen av blåresepter

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil endre forskriften hvor leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag kan pålegges et overtredelsesgebyr.

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier hun i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at et eventuelt gebyr skal være siste alternativ før inndragelse av forskrivningsretten.

Innføringen av overtredelsesgebyret ble vedtatt etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.