Innenriks

Mads Gilbert: – Gi intensivsykepleierne høyere lønn

En solid lønnsøkning er nødvendig for å styrke helseberedskapen, mener overlege Mads Gilbert.

Mads Gilbert har vært svært kritisk til det han mener er regjeringens trege respons på den siste tids smitteutvikling. Tirsdag kveld presenterte statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol en rekke nye tiltak, for å bremse delta- og omikronsmitten (se full oversikt nederst i saken). De nye innstrammingene trer i kraft natt til torsdag 9. desember.

– Det er bra at det kommer nye tiltak, selv om det – etter min mening – er for lite og for sent, sier Gilbert, som er overlege, professor emeritus og spesialist i anestesiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Beredskapen i helsetjenesten

Han mener pandemien har vist oss at det er et skrikende behov for å styrke beredskapen i helsetjenesten. En rekke sykehus har varslet om fulle intensivavdelinger og utsatte operasjoner.

For ett år siden, da helseminister Ingvild Kjerkol var i opposisjon, sa hun at det hastet med å øke intensivkapasiteten, men som VG nylig skrev, er intensivkapasiteten omtrent den samme som den var før pandemien. Og tirsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til samme avis at det høye sykefraværet i helsetjenesten kan føre til at folk ikke får nødvendig helsehjelp.

– Det er vel og bra med kontantstøtte til næringslivet, selv om pengene ikke alltid havner der de skal, men hvor er de akutte støtteordningene til helsetjenesten nå? Det helt nødvendig at regjeringen sørger for en ekstraordinær lønnsøkning til intensivsykepleiere, anestesisykepleiere og ekstra støtte til fastlegeordningen, slik at kommunene og sykehusene ikke mister flere folk, sier Gilbert til Dagsavisen.

– Det er dokumentert at 700 intensivsykepleiere har forlatt yrket, nå må de inviteres tilbake med en langt bedre lønn enn det disse sykepleierne får i dag. Det er det eneste, robuste signalet som vil virke. Nok prat, nå trengs handling. Helsepersonell som har stått på de siste to åra må få reell lønnsøkning om ikke flere skal forsvinne.

Vil ha to meters avstand

Et av tiltakene som nå blir innført, er den velkjente meteren, at alle bør holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det er ikke tilstrekkelig, mener Gilbert.

Helsepersonell som har stått på de siste to åra må få reell lønnsøkning om ikke flere skal forsvinne.

—  Mads Gilbert

– Det holder ikke med én meter, vi må ha to. Det grunnleggende folk må forstå, er at dette viruset smitter gjennom luft. Hvis du ser for deg noen puster ut tobakksrøyk, så er det en god illustrasjon på potensiell luftsmitte, det kan bli hengende lenge i lufta, over avstand, hvis det ikke er god nok ventilasjon. Det må sørges for bedre inneklima i alle norske klasserom, og det må massetestes i skolene tre ganger i uka, så bør det tas juleferie en uke tidligere enn vanlig ved alle skoler, universiteter og høgskoler.

Munnbind

Regjeringen gjeninnfører også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand. Et annet – og etter Gilberts mening – effektivt tiltak vil være å skifte ut de velkjente blå, kirurgiske munnbindene med såkalte FFP2-masker. NRK omtalte nylig en studie som viste at disse maskene ga 75 ganger bedre vern mot smitte enn vanlige kirurgiske munnbind. Et problem, ifølge Gilbert, er at det er for få av dem og at de er for dyre.

– Disse maskene er obligatoriske i blant andre Tyskland og Østerrike, og det burde de også bli i Norge. Jeg var i Oslo i helgen, og apoteket jeg var på sa at det var ett eneste apotek i kjeden som hadde denne masken. Vi burde produsere dem selv, slik at vi slipper panikkjøp og et stort svartebørsmarked som spekulantene gasser seg i.

Tyskland er blant landene som har innført påbud om bruk av FFP2-masker.

– Regjeringen burde sørge for at disse er tilgjengelige for alle. Om de koster en femmer, og er gratis for dem som har betalingsproblemer, så vil folk bruke dem.

En lang smørbrødliste med tiltak, til tross. Gilbert tror vi vil kunne se ytterligere innstramminger i ukene og månedene som kommer.

– Ja, dessverre tror jeg det. Grunnen er rapporter om stadig flere massesmitte-hendelser lik den på julebordet i Oslo. Dette viruset har en rabiat smittsomhet, og selv Camilla Stoltenberg sa jo i dag at trusselen fra omikron er enorm.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er de nye koronatiltakene

Her er en oversikt over nye råd og anbefalinger:

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn ti gjester hjemme utover egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som skillevegger eller lignende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Her er en oversikt over forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Kilde: NTB

---

Mer fra Dagsavisen