Innenriks

Helsedirektoratet: Kommuner prioriterer smittevern foran psykisk helse

Litt over halvparten av landets kommuner har omdisponert personell til smittevernarbeid fra tjenester for psykisk helse og rusarbeid for voksne.

Det kommer fram i rapporten Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021 som Sintef utarbeider for Helsedirektoratet.

– Når det gjelder tilbud til barn og unge, har to av tre kommuner gjort større eller mindre omdisponeringer av personell til smittevernarbeid og vaksinering, sier avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.

Mange kommuner rapporterer om en stor økning av henvendelser eller henvisninger for psykiske helseproblemer både for barn og unge (28 prosent) og for voksne (27 prosent) i løpet av pandemien.

Kommunene har dessuten tatt i bruk nye metoder for å kontakte brukere.

Hele 95 prosent svarer at de har hatt mye kontakt med brukerne på telefon når oppmøte ikke har vært mulig på grunn av smittevernhensyn, mens 55 prosent har brukt video.

39 prosent av kommunene oppgir at de har tatt i bruk digitale behandlingsverktøy, mens 89 prosent har møtt brukere ute. Erfaringene er delte blant brukerne, og det er særlig dem med de største utfordringene og de mest alvorlige lidelsene det har fungert dårlig for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen