Innenriks

Regjeringen setter fraværsgrensen på pause etter smitteøkning

Fraværsgrensen i videregående skole oppheves midlertidig ut skoleåret. Samtidig slettes elevenes fravær fra den siste drøye måneden.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi har som mål at våre elever skal være mest mulig på skolen, samtidig har vi en influensasesong på vei og fortsatt koronasmitte i samfunnet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Syke skoleelever som drar til fastlegen for å få gyldig fravær på skolen, har dessuten ført til et press på legetjenesten, ifølge Brenna.

På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet at det gjeninnføres unntak fra fraværsregelen. Dette vil gjelde ut skoleåret.

Ble opphevet i oktober

Regelen innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykemelding fra lege.

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensa i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet.

Mange har ment at dette skjedde for tidlig, og flere har den siste tiden tatt til orde for at fraværsgrensa bør midlertidig oppheves igjen, deriblant Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordførerne i Trøndelag og Vestland og SV.

– Det er helt avgjørende for at de får sosial tilhørighet til klassen og den faglige oppfølgingen de trenger. Men fraværsreglene gjør det vanskelig for elevene å følge smittevernrådene og samtidig være mest mulig på skolen, og derfor er det nå riktig å gjeninnføre unntaket fra fraværsgrensen, sier Brenna.

Tilbakevirkende kraft

Regelen har også tilbakevirkende kraft slik at den også gjelder elever som har hatt sykefravær fra 11. oktober da fraværsgrensa ble gjeninnført.

I denne mellomperioden godtas derfor både legeerklæringer for elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

– Vi legger bak oss en periode med stor belastning på skolene våre fordi pandemien har ført til merarbeid og raske skifter i regler. Jeg er opptatt av forutsigbarhet både for elevene og skolene, sier kunnskapsministeren.

– Overreaksjon å la det vare ut skoleåret

Nyheten blir tatt godt imot hos KS, som mener det er fornuftig at elever med symptomer nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær.

– Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.

Høyre mener også det er bra at regelen settes på pause. Men det er en politisk overreaksjon å la dette vare ut hele skoleåret, mener Høyres skolepolitiske talsperson Jan Tore Sanner.

– Det vil i praksis bety fram til august neste år. Fraværsgrensa må gjeninnføres så snart smittesituasjonen gjør det mulig. Jeg mener regjeringen må foreta en ny vurdering mot slutten av dette året, sier Sanner i en uttalelse til NTB.

– Etter at vi innførte fraværsgrensa, har elevene vært mer på skolen, de lærer mer, de får bedre karakterer og flere fullfører videregående skole. Det er derfor viktig at regjeringen ikke lar de midlertidige reglene dra ut for lenge, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fakta om unntak fra fraværsregler

Fakta om unntaket fra fraværsregler i videregående skole som nå gjeninnføres:

* Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.

* Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år.

* Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

* Det gjelder også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.

* Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår fram til 11. oktober i år.

* Elever som har vært syke etter 11. oktober og fram til i dag, får slettet fraværet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Mer fra Dagsavisen