Innenriks

Omstridt oljerapport spår økte utslipp ved kutt i norsk gass

En ny rapport fra Rystad Energy konkluderer med at kutt i norsk gassproduksjon sannsynligvis vil føre til økte klimautslipp globalt.

Det er bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som har bestilt den omstridte rapporten.

Kontroversene startet under partilederdebatten i Arendal 16. august da programleder Fredrik Solvang kontronterte MDGs partileder Une Bastholm med noen av hovedfunnene i rapporten. Men funnene var ikke kjent for Bastholm fordi rapporten ikke var offentliggjort ennå.

Nå er hele rapporten lagt fram. Og konklusjonen er at et kutt i produksjonen av olje og gass i Norge «med stor sannsynlighet» vil øke de globale klimagassutslippene.

Torbjørn Giæver Eriksen, leder for samfunnskontakt og politikk i Norsk olje og gass, er åpen om at målet er påvirke valgkampen.

– I en valgkamp hvor det er mange partier som faktisk vil avvikle norsk olje- og gassnæring, er det viktig å få fram kunnskap. Så vi ser fram til en faglig debatt, sier den tidligere Ap-politikeren til NTB.

Saken fortsetter under videoen

Negativ sum for klimaet

Rystad Energys konklusjon er riktignok sammensatt.

Mens et kutt i gassproduksjonen i Norge ifølge analysen sannsynligvis vil gi økte klimautslipp globalt, vil et kutt i oljeproduksjonen gi marginalt reduserte klimautslipp.

Men den samlede effekten av et olje- og gasskutt er negativ, ifølge Rystad Energy-gründer Jarand Rystad.

– Hovedfunnet vårt er at hvis man kutter i norsk olje- og gassproduksjon, vil den gassproduksjonen som kuttes, i all hovedsak bli erstattet av kilder som har høyere utslipp, slik at summen blir at klimagassutslippene øker, sier Rystad til NTB.

Skitnere alternativer

En viktig del av forklaringen er at norsk gass som fjernes fra markedet, erstattes med skitnere gass fra land som Russland og USA.

I rapporten vises det til at gass fra Russland har en utslippsintensitet som er fire ganger høyere enn norsk gass, mens LNG – vet vil si flytende naturgass – fra land som Russland og USA har en utslippsintensitet som er sju til ni ganger høyere enn norsk gass.

– Amerikansk flytende naturgass krever enormt mye energi for å kjøles ned, fraktes over Atlanteren og tas inn i Europa. Tilsvarende fraktes russisk rørgass helt fra Sibir til Europa med over 250 kompressorstasjoner i det russiske nettet. Det er veldig store utslipp knyttet til disse alternative kildene, sier Rystad.

– Den gassen som da blir levert, har mye høyere utslipp. Det gjør at de globale utslippene øker.

Oljekutt med positiv klimaeffekt

Et kutt i oljeproduksjonen i Norge spås derimot å gi marginalt lavere globale utslipp av klimagasser.

I rapporten legger Rystad Energy til grunn at 91 prosent av et kutt i produksjon av olje på norsk sokkel vil bli erstattet av andre oljeprodusenter.

Men de siste 9 prosentene av etterspørselen vil forsvinne.

Eriksen mener for sin del at olje og gass må ses samlet.

– De partiene som er kritiske til norsk petroleumsindustri, foreslår sluttdato og letestans for både olje og gass. Jeg har ikke sett noen som bare er kritiske til olje. Dette er en helhet, sier han.

MDG: – Et bestillingsverk

Lan Marie Berg, MDGs førstekandidat i Oslo, avfeier funnene.

– Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen og lagt fram to uker før valget.

Berg viser i stedet til en artikkel fra forskere i SSB som i 2013 ga motsatt konklusjon.

Under framleggelsen tirsdag gikk Rystad på sin side kraftig til angrep på SSB-forskernes konklusjoner. Ifølge ham bygger analysen fra 2013 på forutsetninger om såkalt etterspørselselastisitet som ikke har noen vitenskapelig støtte.

SSB-forskerne legger nemlig til grunn et fall i etterspørselen på hele 50 prosent ved en dobling av oljeprisen.

Rystad Energy legger derimot til grunn et fall i etterspørsel på bare 10 prosent.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen