Innenriks

Hydrolog: Ekstremflom vil skje hyppigere

Flere europeiske land rammes av den verste flomkatastrofen i moderne tid. Slike flommer vil forekomme hyppigere fremover, også her i Norge, advarer hydrolog.

Minst 100 personer har mistet livet som følge av ekstremværet i Tyskland og Belgia, og mange er savnet. Ekstremværet, som omtales i Belgia som en hundreårsflom, vil skje hyppigere i tiden fremover, også her til lands.

– Været endrer seg. Nå blir været varmere på grunn av klima- og miljøforandringer, sier senioringeniør Elin Langsholt ved hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

En studie fra i fjor, hvor også norske vassdrag var inkludert, viste at de siste 30 årene har vært mest preget av flom i løpet av de siste 500 årene.

Allerede i dag preges Norge av mer styrtregn enn det som var vanlig for kun 30 år siden, ifølge Langsholt, som sier at enkelte deler av landet peker seg ut.

– Flom kan skje i hele landet, men det er på Østlandet at risikoen er størst. Der har man de store elvene som Glomma og Drammensvassdraget, sier hun.

Mer fra Dagsavisen