Innenriks

Han skal fronte besteforeldrene i klimakampen

Etter kraftig medlemsvekst ansetter Besteforeldrenes klimaaksjon Andrew P. Kroglund som sin første generalsekretær. Det store klimaslaget står i valget om fire år, sier Kroglund.

– Potensialet til Besteforeldrenes klimaaksjon er stort fordi det blir flere og flere eldre. Dette er mennesker som besitter både ressurser og kunnskaper og som har tid og et ønske om å engasjere seg for barnebarna og landet sitt, konstaterer Kroglund.

At dette engasjementet nå må komme til uttrykk i enda større grad er høyst påkrevd, understreker Steinar Winther Christensen, leder av Besteforeldrenes klimaaksjon siden 2018.

– Politikere i de større partiene mangler mot til å ta klimakrisen på alvor, særlig når det gjelder olje og gass. Det er helt uforståelig at det deles ut flere letelisenser. Dette kan ikke forklares med noe annet enn frykt for å miste velgeroppslutning, og det er litt ynkelig, sier Christensen.

Har «omtrent doblet»

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) omtaler seg selv som «en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke menneskeskapt global oppvarming».

– Vi fikk vår spede begynnelse i 2006, men ble formelt stiftet først i 2012, så vi fyller ti år neste år, forteller Christensen.

– En håndfull personer har jobbet gratis for BKA så langt. Det har vært krevende, men vi har gjort det med glede for vi kjemper for en god sak.

– Hva er det som gjør det mulig for dere å ansette en generalsekretær og bygge et lønnet sekretariat nå?

– I motsetning til andre organisasjoner har vi i løpet av pandemien fått flere medlemmer, og omtrent doblet vårt medlemstall til over 5.600. Antallet medlemmer skjøt fart i fjor etter at jeg tok initiativ til en vervekampanje, svarer Christensen.

– Ved årsskiftet var vi over 5.000 medlemmer. Det betyr at vi kan søke om og få statsstøtte, på samme måte som for eksempel Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender. Det er ennå usikkert hvor mye vi får, men sammen med kontingentinntektene og et håp om sponsorinntekter, mener vi nå å ha grunnlag for en lønnet generalsekretær fra 15. august. En lønnet sekretær fikk vi allerede fra 1. januar, fortsetter Christensen.

Bred erfaring

– Hva håper BKA å oppnå med dette?

– Kroglunds kompetanse på miljø- og klimaområdet er vel kjent. Ansettelsen av nettopp ham er uttrykk for våre ambisjoner på vegne av vår generasjon, til støtte for alle barn som vil måtte bære framtidas klimabyrder, svarer Christensen.

Andrew P. Kroglund ble sist omtalt i Dagsavisens spalter i anledning hans bok «Termostat – hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden», som ble utgitt i fjor høst.

– Hvorfor ble Besteforeldrenes klimaaksjon det neste for din del?

– Det er litt tilfeldig at denne muligheten dukket opp, men klima og det å ta vare på intakte økosystemer er vår tids store kamper, svarer Kroglund.

Han viser også til en rød tråd gjennom hele yrkeskarrieren. Den omfatter åtte år som daglig leder i Blekkulfs miljødetektiver (nå Miljøagentene), arbeid med klimaspørsmål i Utviklingsfondet, en periode hvor han var daglig leder/styreleder i Regnskogfondet og noen år i WWF Verdens naturfond med ansvar for skogprogrammer i Den demokratiske republikken Kongo og Peru.

Fortid i MDG

– Du har også en fortid som politiker for Miljøpartiet De Grønne. Kan ikke BKA nå bli oppfattet som et talerør for MDG med deg som generalsekretær?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg er ikke lenger aktiv, og jeg var ikke stortingskandidat for MDG. Jeg var litt for perifer og det er noen år siden, svarer Kroglund.

– Hvorfor fortsatte du ikke som politiker for MDG?

– Jeg begynte som politiker for sent og var kanskje ikke sulten nok. Skal du lykkes som politiker må du være veldig ambisiøs.

Hva tenker så BKA-leder Steinar Winther Christensen om Kroglunds fortid som MDG-politiker?

– Hvis du ser på dagens klimapolitikk vil du se hvilke partier som står opp for klimaet. Det er MDG, SV og til dels Rødt, påpeker Christensen.

Veien til en «tydeligere og bedre klimapolitikk» går dermed ikke via de større partiene, slik de framstår nå, er hans oppfatning.

Valget om fire år

I tiden fram mot stortingsvalget i september forsikrer Christensen at politikere som stiller til valg, vil bli konfrontert med dette av BKA.

– Valgutvalget vårt har sett på de ulike partienes klimapolitikk. Det vil ikke bli enkelt å smette unna for politikere som blir utspurt av oss om klima, sier han.

I og med at Kroglund har sin første arbeidsdag for BKA under én måned før velgerne går til urnene, vil ikke han rekke å gjøre så mye ut av seg i denne omgang. I stedet ser Kroglund fram mot stortingsvalget om fire år.

– Det store slaget vil stå ved neste valg. Fram til da vil klima- og miljøforståelsen modnes for alvor i befolkningen, og debatten om dette vil tvinge seg fram. Derfor blir det et mer reelt klima- og miljøvalg da, tror jeg.

– Jeg vil tro at også pandemien har ført til at ønsket om å være med og påvirke samfunnsutviklingen er oppadgående, og at ikke alt bare skal overlates til politikerne, fortsetter Kroglund.

Per dags dato er det om lag 850.000 personer som er 67 år eller eldre i landet, og ytterligere i overkant av 1,5 millioner mellom 45 og 66 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Jeg er sikker på at alle besteforeldre egentlig vil bidra her bare BKA blir bedre kjent, sier Christensen.

– Dette gjelder også vår generasjons ettermæle.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Nyeste fra Dagsavisen.no: