Innenriks

Norsk oljeboring klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring i Barentshavet inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Miljøvernerne mener at det strider med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise, forteller de i en pressemelding.

Klagerne mener at ny oljeboring i områder i Barentshavet bryter med artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som omhandler retten til liv og privatliv.

Høyesterett sa nei

Organisasjonene tok det samme spørsmålet til retten i Norge, og Høyesterett landet i 2020 på at det ikke brøt med Grunnloven å åpne for oljeboring i Barentshavet. Miljøaktivistene håper nå at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil konkludere med at oljeboring så langt nord bryter med menneskerettighetene.

– Den norske staten gambler med framtiden min når de åpner nye områder for klimaskadelig oljeboring stadig lenger nord. Dette er nok et tilfelle av en oljetørst stat som overlater konsekvensene av global oppvarming til dagens unge og framtidige generasjoner, sier Gina Gylver, en av klimaaktivistene.

Flere miljøsaker til EMD

Også miljøvernere i Portugal og Sveits har klaget klimasaker inn til EMD som venter på behandling. Den norske klagen er likevel den første som hovedsakelig tar for seg oljeboring, heter det i pressemeldingen.

– Klagen vår til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir meg håp og viser nødvendig handling i møte med klimakrisen, sier Mia Chamberlain, en av aktivistene.

De som står bak klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.

Saken fortsetter under videoen

Frp: – Absurd

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, støtter ikke miljøorganisasjonenes klage til EMD.

– Det er absurd at disse organisasjonene mener det er god klimapolitikk å flytte Norges olje- og gassproduksjon til land som verken bryr seg om utslipp eller menneskerettigheter, sier han.

– Høyesterett har dessuten slått fast at staten ikke har brutt miljøparagrafen ved oljevirksomheten i Barentshavet sørøst, etter at disse klimaaktivistene i flere år har påstått det motsatte, sier Halleland.

På den andre siden stiller nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Kriss Rokkan, seg bak aktivistene og organisasjonene.

– MDG støtter selvsagt Natur og Ungdom, Greenpeace og klimaaktivistene i søksmålet, og håper det gir uttelling. Samtidig er det trist at vi har kommet dit at ungdommer og miljøorganisasjoner ser seg nødt til å klage norsk oljeboring til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det burde ikke vært nødvendig i en tid der vi alle står i en klimakrise og vet at oljeboring ikke kan fortsette, sier Rokkan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen