Innenriks

Stortinget vedtar EUs jernbanepakke fire. NJF-lederen håper og tror at det fins smutthull i EUs jernbanereform

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har tapt en fem år lang kamp mot Jernbanepakke 4. Men håper de kan finne smutthull og slukke de største brannene.

Mandag ettermiddag/kveld vedtar Stortinget å implementere norsk jernbane i EUs fjerde jernbanepakke. Det innebærer anbud og konkurranse på absolutt alt som har med offentlig kjøp å gjøre. Ikke bare persontrafikk, men også alt som har med underleverandører å gjøre.

– Nå blir regelen konkurranseutsetting og mer oppsplitting, sier forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre, til FriFagbevegelse.

Hun frykter det vil legge et enormt press på lønns- og arbeidsforhold, arbeidstidsbestemmelser og pensjonsbetingelser hos de ansatte.

– Nå blir det konkurranse om å levere det billigste anbudet hele veien. Vi vet hva det innebærer, poengterer Sæthre.

Hun både håper og tror det kan være mulig å finne smutthull. Det jobbes iherdig i hele LO-systemet for å minimere skadene mest mulig, både i næringsavdelingen, hos LO-advokatene og EØS-ekspertisen i systemet.

– Håpet er også en ny regjering etter valget til høsten som kan samarbeide, bruke litt kløkt og finne de beste løsningene, legger hun til.

Blant annet kan det være mulig å gjøre noe med den neste trafikkpakken som skal konkurranseutsettes: Trafikken i og rundt Oslo S.

Praktiserers ulikt ute i Europa

– Vi tror en ny regjering kan stoppe denne. Oppdragsgiver har til og med skrevet inn i anbudet at denne pakken kan trekkes tilbake fra konkurransen, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Det har blant annet skjedd i andre europeiske storbyer og i EU-land.

– Andre land som har implementert jernbanepakke 4, håndterer dette på forskjellige vis. Dagens regjering i Norge har ikke vært villig til å tenke på løsninger som innebærer smutthull i regelverket. Men blant annet i de store byene i Tyskland har det skjedd. Der er togstrekninger lagt ut på anbud, men tildelt det nasjonale selskapet. Det kan for eksempel tilpasses slik at ingen andre har mulighet til å vinne anbudet, sier Sæthre.

Hun mener det er svært viktig at man i Norge kan ta vare på noen persontogoperatører, som for eksempel Vy.

– Dagens regjering har tenkt helt motsatt – gjort anbudene mest mulig tilgjengelig for alle og enhver, poengterer hun.

Det har gitt mange rare utslag. Blant annet har det statlige SJ all togtransport nord for Sinsenkrysset. Selv om det opprinnelig er et statlig selskap, drives det som en privat del av SJ.

På den andre siden, er britiske Go Ahead transportør på strekningen Oslo-Stavanger. Det er et selskap som egentlig kommer fra et land som nå ligger utenfor EU-systemet, men samtidig eies av aktører fra andre land også utenfor EU.

– Både Danmark og Sverige har implementert jernbanepakke 4, men håndterer det forskjellig.

– Regjeringen går lenger enn EU

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, sa til FriFagbevegelse tirsdag at dagens regjering, med støtte fra Frp, med få unntak egentlig har gått enda lengre enn EUs jernbanepolitikk.

– Nå vedtar Stortinget at høyrepartienes politikk skal føres i Norge. Vi hadde håpet på Frp, men er ikke overrasket, legger han til.

Nå må et eventuelt nytt politisk flertall i utgangspunktet forholde seg til det, uttalte han etter at det var klart at det ble flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget for å implementere EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov.

Jane Brekkhus Sæthre er enig i at regjeringen håndterer norsk jernbane på verst mulig måte.

– Regjeringen drar ting enda lenger enn det som er nødvendig, mener også Sæthre.

Mandag formiddag vil hun levere et brev til lederen av komiteen på Stortinget, Helge Orten (H). Samtidig vet hun at Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har tapt en fem år lang kamp.

– Vi vet vi ikke vinner fram, men vet også at vi har landets ordførere og det norske folk med oss. Konkurranseutsetting og oppsplitting av jernbanen gir ikke et bedre tilbud. Hvorfor det skal være så viktig, skjønner ikke jeg. Vi gir rett og slett råderetten over norsk jernbane til EU. Vi melder jernbanen inn i EU, selv om Norge ikke er medlem av EU. Rammene for framtidige politikere blir låst av dagens politikere. Det er en merkelig måte å drive jernbanepolitikk på.

Saken fortsetter under videoen

Dette sier Høyre

Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), mener det er fornuftig å bruke anbud også i jernbanesektoren slik som i transportsektoren for øvrig.

– Konkurranse om anbudene gjør at togselskapene strekker seg enda lengre for å tiltrekke seg flere kunder og legge til rette for et bedre tilbud, flere reisende og økte inntekter, sier Helge Orten til FriFagbevegelse.

Han poengterer at pandemien dessverre har gjort at vi ikke ser effekten av anbudene ennå, men Orten håper vi snart kan komme tilbake til en mer normal situasjon og at flere vil benytte toget som transportmiddel igjen.

– Vy har tilpasset seg konkurransesituasjonen på en god måte, og det var gledelig å se at selskapet hadde det beste tilbudet på Bergensbanen. Det er ikke slik at vi gir fra oss råderetten for jernbanen. Det er norsk jernbanepolitikk som gjelder. Et viktig formål med jernbanepakke 4 er å harmonisere og samordne regelverket i Europa og gjøre grensekryssende togtrafikk enklere. Det er positivt også for Norge, mener Orten.

– Høyesterett har bekreftet at å slutte oss til jernbanepakke 4 betyr en «lite inngripende» myndighetsoverføring. Det blir derfor helt feil å si at vi gir fra oss råderetten over Norsk jernbane. Tvert imot blir det enklere å gjennomføre grensekryssende togtrafikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen