Dagsavisen mener

Kjempeløft for Nord-Norge

Tog til Tromsø er et stort løft for Nord-Norge, men også et heftig løfte fra de rødgrønne.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Enda en gang har opposisjonen overkjørt regjeringen. Denne gangen i en stor nasjonal sak. Tirsdag vedtok et flertall bestående av Rødt, SV, Ap, Sp og MDG å be regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. En 60 år gammel jernbanedrøm kan dermed være i ferd med å gå i oppfyllelse.

Da Nordlandsbanen sto ferdig på begynnelsen av 1960-tallet, dukket tanken opp om å forlenge banen til Tromsø. Spørsmålet har opp gjennom åra vært drøftet flere ganger i Stortinget. Til tross for at planlegging av Nord-Norgebanen ble vedtatt av Aps landsmøte i 1989, ble tanken begravd av Aps samferdselsminister Kjell Opseth i 1994. Det ble for dyrt.

En rødgrønn regjering vil starte arbeidet med Nord-Norgebanens forlengelse.

—  

Planen om utbygging av Nord-Norgebanen fikk nytt liv i helgen da Aps landsmøte vedtok en forlengelse av banen fra Fauske til Tromsø. Stortingsgruppa gikk sammen med de øvrige opposisjonspartiene om å pålegge regjeringen å starte arbeidet med banen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide reagerte meget surt. Han gjentok det gamle argumentet om at det blir for dyrt.

Hareide kan være så negativ han bare vil. En samferdselsminister som stemmes ned av et flertall i Stortinget, har to valg. Enten må han gjøre som Stortinget har bestemt, eller så må han gå av. Så langt inn i valgåret er det ikke så viktig hva Hareide bestemmer seg for. Meningsmålingene tyder på at regjeringen taper valget. En rødgrønn regjering vil starte arbeidet med Nord-Norgebanens forlengelse.

Dette er stort løft for Nord-Norge. Banen vil avlaste godstrafikken på veiene. I en tid der målet er å få utslippene drastisk ned, er en overgang fra bil og fly til tog et viktig skritt i et lengre perspektiv. Jernbanen vil kunne bremse fraflyttingen fra landsdelen. Det gir nye muligheter for næringslivet og befolkningen den dagen Nord-Norge blir fullt integrert i Jernbane-Norge.

Argumentet om at landet ikke har råd til dette, dukker opp omtrent hver gang staten tar på seg et kjempeoppdrag til befolkningens beste. Oljeinntektene har gjort Norge til et rikt land. Oljefondet gjør det mulig å bygge Nord-Norgebanen uten at staten må til utlandet for å låne penger.