Innenriks

Undersøkelse: Sju av ti vil fortsette med hjemmekontor etter pandemien

Sju av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor minst én dag i uka, selv etter at pandemien er over, viser en ny undersøkelse.

Det fremgår i Oslo Met-rapporten «Hjemmekontor våren 2021 – Omfang, utvikling og kjennetegn», som lanseres fredag.

De fleste svarer at de ønsker å jobbe hjemmefra to dager i uken. Dette gjelder 30 prosent av de spurte.

21 prosent ønsker én dag i uka på hjemmekontoret. 25 prosent vil jobbe hjemmefra månedlig eller sjeldnere, mens 14 prosent ønsker å jobbe tre-fire dager i uken hjemmefra. Like mange, 5 prosent, svarer at de ønsker å jobbe hjemme hver dag som de som aldri vil jobbe på hjemmekontor.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, som ønsker å kartlegge nordmenns bruk av hjemmekontor.

– Man skulle tro at folk er lei av joggebukse og PC-skjerm på kjøkkenbordet, men slik er det ikke, sier forsker Mari Holm Ingelsrud ved Oslo Met til NRK.

Tror på mer hjemmekontor framover

Det som ser ut til å ha størst innvirkning på hvor ofte folk ønsker å jobbe hjemmefra, er hvor ofte kollegene gjør det. Jo flere av kollegene som jobber ofte hjemmefra, jo oftere ønsker de ansatte å jobbe hjemmefra, og motsatt.

– Dette kan bety at ansattes ønske om hjemmekontor vil endre seg etter hvert som flere kollegaer kommer tilbake til kontoret. Likevel er det mye som tyder på at hyppigheten av hjemmekontor vil ligge på et høyere nivå i årene som kommer, enn det var før, slås det fast i rapporten.

Flere jobber etter arbeidstid

Det kommer også fram at over halvparten av arbeidstakerne med mulighet for hjemmekontor jobber hjemmefra utenom normal arbeidstid.

37 prosent jobber minst en søndag i måneden, 25 prosent jobber ukentlig etter klokken 21, og 29 prosent jobber ukentlig i mer enn ti timer dagen. Det er også rundt 21 prosent som ukentlig har mindre enn elleve timers sammenhengende fri i løpet av 24 timer.

Mange, 26 prosent, er også «pålogget» jobb utenom normal arbeidstid. Dette kan for eksempel være svare på eposter og andre jobbrelaterte henvendelser.

Saken fortsetter under videoen

Fortsatt anbefales hjemmekontor

Regjeringen anbefaler fortsatt at alle som har mulighet til det, har hjemmekontor. I regjeringens gjenåpningsplan, som er delt inn i fire trinn, nevnes det i fjerde og siste trinn at det fremdeles kan være behov for noe hjemmekontor.

I alt 5.038 personer er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 24. februar og 16. mars 2021. Bruttoutvalget var 12.263 personer, noe som gir en svarprosent på 41 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen