Innenriks

Studie: Studentenes psykiske og fysiske helse er forverret

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og 54 prosent føler seg ensomme, langt flere enn tidligere.

Årets resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) presenteres digitalt mandag. Dette er en tilleggsundersøkelse til SHoT for å se spesielt på effektene av pandemien på studentenes hverdag og trivsel. Mer enn 62.000 studenter har deltatt i vurderingen av egen helse.

Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021.

Andelen som sier de savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert, er økt fra 30 prosent i 2018 til 54 prosent i 2021.

Det er også en markant nedgang i vurderingen av egen fysisk helse. I 2018 sa 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. Nå sier 68 prosent det samme.

Øker mer enn før

– Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes helse, både den psykiske og den fysiske, sier leder for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i en pressemelding.

Det har vært en generell økning i psykiske plager blant studenter de siste ti årene.

– Økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere. Det må tas på største alvor, sier Lønning.

Manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger oppgis som de største utfordringene. Rundt halvparten sier i svarene sine at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital.

Hele sju av ti vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning. Åtte av ti sier den største utfordringen da er mangel på kontakt med medstudenter og faglærer. Det er særlig de yngste studentene som sliter.

Selvmordstanker

I undersøkelsen oppgir 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Det er nesten like mange som oppgir å ha en psykisk lidelse, som 18 prosent sier de har. 12 prosent av studentene sier de lider av depresjon, mens 11 prosent lider av angst.

Ifølge undersøkelsen er selvmeldt omfang av selvskading og selvmordstanker høyt. Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, men det oppgis ikke hva som legges i begrepet selvskading i denne sammenhengen.

Andelen som sier de har selvmordstanker, er nesten doblet siden 2010; fra 8 prosent da til 15 prosent i 2021. 4 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.Mer fra Dagsavisen