Innenriks

Studie: Rullestolbrukere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju

Ny forskning fra OsloMet viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.

Det er en ny studie fra Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet som viser at rullestolbrukere sjeldnere blir innkalt på jobbintervju.

Studien viser at sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju er 22 prosent for søkere uten funksjonsnedsettelser og 12 prosent for rullestolbrukere.

Med andre ord blir rullestolbrukere innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre.

– Vi ønsket å gjennomføre dette forskningsprosjektet fordi det er en stor forskjell i yrkesdeltakelse mellom funksjonshemmede og befolkningen ellers. Det er et tap for samfunnet om personer ikke behandles likt, både fordi det er tap av arbeidskraft og fordi det er et tap for individet, sier Nova-forsker og prosjektleder Elisabeth Ugreninov.

Vegar Bjørnshagen er en av forskerne bak studien. Han påpeker at forskjeller i yrkesdeltakelse mellom grupper i arbeidslivet ofte har blitt forklart med faktorer som gjelder individene selv:

– Ofte forklares underrepresentasjon av funksjonshemmede med at de mangler kompetanse eller at funksjonsnedsettelsen påvirker evnen til å utføre en jobb. Vår studie understreker at det også er viktig å sette søkelys på i hvilken grad funksjonshemmede som faktisk har kvalifikasjonene på plass, vurderes som aktuelle arbeidstakere, sier han.


Mer fra Dagsavisen