Debatt

Diskriminering som forretningsidé

Dagens utleie av elsparkesykler gjør Oslo verre for byens funksjonshemmede og eldre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Selskapene som leier ut elektriske sparkesykler har med rette fått mye kritikk den siste tida. Syklene plasseres av både selskapene og deres kunder rundt om i gatene våre, i haugevis på torg og på fortauer.

De ligger i elver og parker, syklene forsøpler byen vår når de ligger veltet som dominobrikker. Det skaper problemer særlig for blinde og svaksynte og folk i rullestol eller med rullator.

Slik skal det ikke være!

Les også: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

Disse selskapene har som forretningsidé at deres sparkesykler skal være tilgjengelig overalt og at kundene skal kunne sette dem fra seg hvor som helst. Det høres fint ut, men i praksis er denne forretningsideen diskriminerende.

Likestillings- og diskrimineringsloven har som et av sine formål å «bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes». Loven gir også en plikt for både offentlige og private virksomheter å jobbe for universell utforming.

Vi mener at dagens utleie av elsparkesykler, gjør Oslo verre for byens funksjonshemmede og eldre, og gjør byen mindre universelt utformet. Oslo har et mål om å være universelt utformet innen 2025. Dagens sparkesykkelutleie drar byen i motsatt retning.

For det bør ikke være mulig eller lov å bli rik på å legge hindringer i veien for at deler av befolkningen skal få tilgang til det offentlige rom.

Vi i Rødt heier på teknologi som kan drive samfunnet vårt fremover på en positiv måte for alle.

Selv om elsparkesykler markedsføres som miljøvennlig så er de ikke nødvendigvis det. En studie fra 2019 viste at de slapp ut omtrent halvparten så mye CO2 som en bil per kilometer, og flere ganger så mye som buss, vanlige sykler og gange. Elsparkesykkelen erstatter stort sett beina, nesten aldri bilen.

Når de i tillegg gjør det utrygt å ferdes i byen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og stadig flere andre, må vi si fra. Syklene som er «bra for mange», er direkte utestengende og farlige for andre.

Les også: Vil ikke gi sparkesykkel-leverandørene gebyr umiddelbart

Når den mørkeblå regjeringen med Fremskrittspartiet i spissen tillot Segway åpnet de samtidig døra for elsparkesyklene.

I etterkant har det ikke vært vilje til å rydde opp.

Det er først den siste uka at byrådet i Oslo har grepet fatt i problemene. Det er på høy tid Oslo kommune starter å fjerne elsparkesykler som står i veien for andre. Men over tid kan ikke private selskaper basere profitten sin på at kommunen og fellesskapet rydder opp gratis etter dem.

På kort sikt må kommunen få delegert myndighet av regjeringen til å regulere bruken og få elsparkesyklene vekk fra fortau og gangveier. Deretter må vi tørre å stille kritiske spørsmål om hvordan syklene faktisk påvirker bymiljøet, folkehelse og miljø.

Les også: Oslo får 2.000 nye elsparkesykler

Vi i Rødt støtter Blindeforbundet, Handikapforbundet, Pensjonistforbundet og andre i arbeidet med å få gjennom lovendringer slik at fortauene igjen blir trygge for gående, om de har godt eller dårlig syn. Og det må skje nå, ikke neste år som samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker.

Det skal ikke være en lovlig forretningsmodell å diskriminere på fortauet. Gi oss trygge fortauer tilbake!

Mer fra: Debatt