Innenriks

FHI åpner for å la lærere rykke framover i vaksinekøen

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, mener Folkehelseinstituttet (FHI). Utdanningsforbundet jubler.

Av Bibiana Piene

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, heter det i et nytt faglig råd om vaksiner som ble publisert onsdag.

FHI tar imidlertid forbehold om at dette bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, heter det.

Ny studie

FHI viser også til en ny studie som viser at assistenter i skoler og barnehager, barnehagepedagoger og grunnskolelærere har en noe høyere forekomst av covid-19 enn gjennomsnittet av den yrkesaktive befolkningen mellom 20–70 år i områder med høy smitte.

Nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad er glad for anbefalingen fra FHI.

– Det er bra at FHI har gjort en ny vurdering. Det er etter vårt syn åpenbart at det nå må være riktig å prioritere lærere i barnehage og skole for vaksinering, sier han.

– Lærere i skoler og barnehager har hele tiden vært utsatt, fordi de arbeider med barn og unge som skulle skjermes for de aller mest inngripende tiltakene, og der det tidvis er helt umulig å opprettholde avstandskrav. Nå er smitterisikoen atskillig høyere fordi viruset har mutert. Dette er en svært stor belastning å stå i, føyer han til.

Nye problemer

Samtidig vil en beslutning om å la lærerne rykke fram i køen, føre til nye problemer, påpeker FHI.

– Å prioritere lærere og andre pedagogisk ansatte vil kunne gi krav om å vaksinere mange grupper som har ansvar for barn, og kan gjøre denne vaksineringen vanskelig avgrensbar. Eksempler på dette er ansatte i deler av barnevernstjenesten, skriver de.

Aps Torstein Tvedt Solberg mener det uansett er på høy tid å ta beslutningen.

– Nå må ansatte i skoler og barnehager inn i vaksinekøen. Hvis disse er trygge, vil lettelsene for barn og unge komme tidligere, slår han fast overfor NTB.


Mer fra Dagsavisen