Innenriks

MDG gir støtte til atomkraft

MDGs landsmøte har vedtatt at partiet skal støtte moderne kjernekraft som teknologi.

Spørsmålet om atomkraft skapte diskusjon på det digitale landsmøtet fredag.

Til slutt gikk et knapt flertall på 103 mot 97 delegater inn for å ta inn et nytt punkt om kjernekraft i MDGs partiprogram. Tre delegater stemte avholdende.

MDG-leder Une Bastholm understreker at partiet ikke har gått inn for atomkraft i Norge.

– Men vi er positive til forskning på atomkraft for å fortsette å bidra til å øke sikkerheten i de landene som har slik produksjon, sier Bastholm i en skriftlig kommentar til NTB.

I det nye programpunktet fastslås det at MDG «mener at moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet».

Videre vises det til at kjernekraft har en stor rolle å spille som stabiliserende kraftkilde i framtidas globale energimiks, der vind og sol vil være ustabile kilder.

«Moderne reaktorteknologi er like sikker som andre energikilder, produserer svært lite radioaktivt avfall og avgir ikke råstoff som kan brukes til atomvåpenproduksjon. Vi vil derfor opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi», erklæres det.

Programkomiteen gikk i forkant av landsmøtet mot forslaget, som ble fremmet av fylkeslaget i Møre og Romsdal.

Mer fra Dagsavisen