Innenriks

Uvisst når kravet om helseattest opphører

Selv om Stortinget har vedtatt at kravet om helseattest for sjåfører over 80 år skal opphøre, fortsetter ordningen på så langt ubestemt tid.

Det får Dagsavisen opplyst fra Samferdselsdepartementet.

– Vi vurderer nå, sammen med helsemyndighetene, konsekvensene av Stortingets vedtak og hvordan vi skal følge dette opp videre. Inntil videre gjelder nåværende regler for helseattest, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Dette får Morten Nordby, som har vært ledende i opprøret mot den obligatoriske helseattesten, til å reagere.

– Stortingets vedtak er enkelt og konkret. Kravet om helseattest skal fjernes. Det bør kunne gjøres i løpet av noen uker, mener han.

Les også: Dette er det verste med alle andre i trafikken

Håper på kloke leger

Det var 9. februar at SV, Ap og Frp fikk flertall for forslaget om å fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører. Saken ble omtalt i Dagsavisen både før og etter stortingsvedtaket.

Aldersgrensen for slik helseattest er hevet flere ganger de senere årene, fra 70 til 75 og så til 80 år. Men fra nå av skal altså høy alder ikke lenger være et kriterium for at noen skal behandles annerledes enn andre som ferdes på veiene.

Stortingsvedtaket er soleklart i så måte: «Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.»

– Nå får vi likevel et tidsvindu som jobber mot det nye regelverket, konstaterer Nordby, i lys av svaret Dagsavisen har fått fra Samferdselsdepartementet.

– Så fremt legene er kloke, går det nok bra, men noen leger kan komme til å utøve makten de fortsatt har, og andre leger kan sikkert føle seg presset til å fortsette som før, frykter han.

I årevis har Morten Nordby protestert mot den obligatoriske helseattesten for eldre sjåfører.

I årevis har Morten Nordby protestert mot den obligatoriske helseattesten for eldre sjåfører. Foto: Siv Helene Kolås/Hammartun skole

Les også: Meldeplikt kostet 7.050 førerkortet

– Jeg ble forbannet

– Hva er bakgrunnen for ditt engasjement mot helseattesten?

– Jeg leste om dette i avisa og ble forbannet, svarer Nordby.

Både i 2016 og 2017 publiserte avisa Gudbrandsdølen og Dagningen på Lillehammer, flere artikler om eldre som var blitt fratatt førerkortet på grunn av de kognitive testene som må bli bestått for å få helseattest.

– Hvorfor ble du forbannet? Har du selv blitt offer for dette, eller har du slektninger eller venner som har mistet førerkortet av samme grunn?

– Nei, jeg er en lærer på 55 år. Jeg ble engasjert av det jeg leste fordi jeg opplevde det som urettferdig for andre, svarer Nordby.

– Hva opplevde du som urettferdig?

– Testene som alle eldre sjåfører må gjennomføre er ikke basert på valid statistikk. Jeg kjenner kvinner som ikke kan rygge, og ser innvandrere som kjører rett gjennom kryss uten å se seg for. Men jeg kan ikke ut fra det si at alle kvinner og alle innvandrere må testes. Det er heller ingen ting som taler for en generelt mer restriktiv førerkortpolitikk for eldre sjåfører enn for andre.

Les også: – Vi har gjort oss avhengige av bilen

Skal få ny sjanse

Stortinget vedtok også følgende den 9. februar:

«Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.»

Dagsavisen har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, med kopi til Samferdselsdepartementet, en rekke spørsmål om oppfølgingen av også dette. Vi har ikke fått svar på noen av disse spørsmålene.

Slik Nordby vurderer det, bør det være en smal sak å finne ut om noen bør få igjen førerkortet sitt.

– 18-20-åringer som vil ha førerkort møter opp hos Biltilsynet og kjører en time med en sensor. Det bør også de som har mistet førerkortet på grunn av de kognitive testene få anledning til å gjøre. Hvis de framviser gode kjøreferdigheter etter å ha kjørt en time med en sensor, bør de få førerkortet tilbake, anbefaler Nordby.

Sverre Gran forteller at kravet om helseattest har fått store konsekvenser for mange eldre sjåfører.

Sverre Gran forteller at kravet om helseattest har fått store konsekvenser for mange eldre sjåfører. Foto: Privat

– Fullstendig hjelpeløse

I sitt flere år lange engasjement for de eldre sjåførene, har Nordby etter hvert fått en rekke allierte. En av dem er 83 år gamle Sverre Gran fra Gaustad, tidligere jagerflyger og flykaptein med tillitsverv i Norsk Flygerforbund.

Gran kan fortelle om en rekke hjerteskjærende samtaler med eldre som har blitt fratatt førerkortet.

– Mange har gitt uttrykk for at de er fullstendig rettsløse overfor legene og forvaltningen generelt. «Vi gamle er fullstendig verdiløse i dagens samfunn», som én uttrykte det.

– Tap av førerkort i bygde-Norge, i distriktene, medfører isolasjon, fortsetter Gran.

– Mange steder er det så godt som ingen offentlige transportmuligheter. Tap av førerkort for bil, medfører også tap av førerkort for traktor, motorsykkel, moped og ATV. Mange blir fullstendig hjelpeløse.

Gran reagerer sterkt på at en rekke politikere, som Sps Kjersti Toppe, likevel har argumentert for et fortsatt krav om helseattest for eldre sjåfører, og mener det er uttrykk for aldersdiskriminering.

– Glade for kravet

Toppe (53) avviser dette, og viser til at det også gjelder nedre aldersgrenser for hvem som kan få førerkort.

– Kan din motstand mot å fjerne helseattesten likevel bygge opp under myter om at eldre ikke duger til noe som helst?

– Nei, absolutt ikke. Det blir helt feil, svarer Toppe.

– Det er en faglig vurdering som ligger bak. At man ikke er garantert å få kjøre et motorisert kjøretøy til man er 100 år, og at man etter fylte 80 år må ha helseattest hvert tredje år for å fortsatt ha førerkort, bygger aldeles ikke opp under en slik myte. Myndig ungdom på videregående blir jo nå krevd helseattest fra lege om de er borte en dag eller to fra skolen på grunn av forkjølelse, ellers blir det oppført som udokumentert fravær.

– Vi kan jo si mye om helseattester, men å koble det mot aldersdiskriminering, er jeg uansett ikke enig i.

Toppe mener også å kunne konstatere at synet på helseattesten er mer nyansert enn det motstanderne framstiller det som.

– Jeg får tilbakemeldinger fra eldre som er glade for at det er krav til helseattest, slik at ingen trenger å lure på om de er skikket til å kjøre bil, og fordi de selv føler at det da blir trygt å kjøre, forteller hun.

– Jeg har også fått mange historier fra pårørende som forteller at hadde det ikke vært for helseattestkravet, hadde den eldre nok ikke kommet til å oppsøke lege selv. Særlig gjelder dette personer med begynnende demenssykdom.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen