Innenriks

Hver tredje vil fly mindre

Flyselskapene kan komme til å slite også etter pandemikrisen. Om lag én av tre som bruker fly som framkomstmiddel, sier de vil reise mindre med fly i framtida.

Bilde 1 av 2

Lysten til å sjekke inn har blitt mer laber både når det gjelder arbeidsreiser og fritidsreiser. I stedet frister digitale møter og ferie i Norge og Norden mye mer enn før.

Les også: Lyntog fra Oslo til Göteborg på under én time? Den første kommunen har allerede sagt ja (+)

Stanset flyveksten

Dette går fram av en spørreundersøkelse med et landsdekkende representativt utvalg på 500 personer, gjennomført i fjor sommer av Opinion for UiT Norges Arktiske Universitet.

Undersøkelsen er del av et prosjekt som har til formål å studere hvordan reiserestriksjonene som ble innført for å forhindre spredning av koronaviruset, har endret nordmenns reisevaner, spesielt med tanke på flyreiser.

Prosjektet utføres av forskningsgruppen Human Factors in the Arctic ved Institutt for teknologi og sikkerhet, med støtte av Arktisk senter for bærekraftig energi (ARC) ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Fram til utbruddet av koronapandemien, virket det som om det ikke var noen ende på nordmenns økende lyst til å reise med fly. Passasjertallene gikk like bratt oppover som et av Widerøes Dash-8-fly når det ved avgang fra flyplasser i Nord-Norge må komme seg klar av omkringliggende fjell.

Nå kan det likevel synes som om et lite virus skal klare det ingen miljøorganisasjoner så langt har klart, til tross for deres mange argumenter for at vi må fly mye mindre.

– Lokale og nære reisemål og miljøvennlighet blir nå oftere vurdert som mer viktig, sammenlignet med før pandemien, forteller førsteamanuensis Clara Good ved UiT.

– Lokale og nære reisemål og miljøvennlighet blir nå oftere vurdert som mer viktig, sammenlignet med før pandemien, forteller førsteamanuensis Clara Good ved UiT. Foto: UiT

Les også: Det nye flyselskapet Flyr skal ikke fly i veien for toget

Mer ferie i Norge

Blant dem som har trukket boardingkortet før i undersøkelsen til UiT, tror 30 prosent at de vil fly mindre i framtiden i forbindelse med ferie. Bare 7 prosent sier at de tror de vil reise mer med fly når det blir ferietid.

37 prosent av flybrukerne tror at de vil fly mindre når det kommer til arbeidsreiser. Kun 4 prosent sier de vil reise mer enn før når behovet melder seg på arbeidsplassen.

– For arbeidsreiser ser det ut som at vi i større grad vil velge digitale alternativer, konstaterer førsteamanuensis Clara Good ved UiT.

– 60 prosent sier at de blitt mer positive til digitale alternativer til fysiske møter, mens kun 3 prosent er blitt mindre positive.

Synet på fedrelandet og våre naboland synes også å ha fått en «boost» som følge av koronavirusets herjinger.

– 40 prosent av dem vi spurte sier at de sannsynligvis kommer til å feriere oftere i Norge og Norden i framtiden, fortsetter Good.

– Har dere spurt hva de vil gjøre i stedet? Vil de reise mer med bil, tog, båt eller sykkel?

– Vi har ikke spurt dem om akkurat det, svarer Good.

Les også: En tredje rullebane på Gardermoen har vært planlagt i 20 år - naboene fortviler

Mer opptatt av miljø

Det Good og hennes forskerkolleger derimot har spurt om, er hva folk legger vekt på før de bestemmer seg for hvordan ferien skal avvikles.

– Før pandemien var de viktigste faktorene pris, bekvemmelighet og spennende/aktiv ferie, forteller Good.

Mye av det samme vil være avgjørende også ved feriereiser i framtiden.

– Den tydeligste endringen er at lokale og nære reisemål og miljøvennlighet nå oftere blir vurdert som mer viktig, sammenlignet med før pandemien, påpeker Good.

Hensynet til nettopp miljøet har rett og slett banet seg vei inn i bakhodet eller kanskje til og med ryggmargen hos mange.

– 45 prosent av de vi spurte sier at de er miljøbevisste og gjerne velger det miljøvennligere reisealternativet hvis det ikke medfører vesentlige ulemper. 5 prosent prøver å reise miljøvennlig selv når det er dyrere eller tar lengre tid, opplyser Good.

– 19 prosent sier at de noen ganger har valgt å ikke reise med fly av hensyn til klimaet. Blant dem i den yngste aldersgruppen, de mellom 18 og 34 år, er andelen 29 prosent.

Les også: Oljeansatte fyller flyene

Flinkest på jobb

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, er miljø- og klimahensyn etter hvert blitt noe som mange virksomheter er svært opptatt av. Tiltakene som er igangsatt for å redusere utslippene av klimagasser og redusere bedriftene miljømessige fotavtrykk også på andre måter, begynner å bli mange.

Her kan det kanskje være slik at noen av oss når vi er arbeidstakere, har noe å lære oss selv når vi er privatpersoner.

– Et litt interessant funn er at miljøvennlighet i gjennomsnitt blir vurdert som mer viktig ved valg av arbeidsreiser enn ved valg av feriereiser, forteller Good.

Prosjektet ved UiT er ennå ikke på noen måte endelig avsluttet.

– I andre omgang av undersøkelsen vil vi følge opp de samme respondentene etter at den mest kritiske fasen av pandemien er over. Vi ønsker da å kartlegge hvordan reisevanene faktisk ble endret, og om dette har ført til holdningsendringer både relatert til reiser og miljø og klima, forteller Good.

– Vi estimerte at dette skulle skje omtrent ett år etter den første undersøkelsen, men ettersom reiserestriksjonene fortsatt ikke er lettet, har vi ikke gjennomført runde to av undersøkelsen ennå.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen