Innenriks

Lite vitamin D gjør mange sykere, men FHI vil ikke gå ut med råd

Å sørge for nok vitamin D kan ha stor betydning for covid-19, viser flere studier. Men helsemyndighetene er forsiktige med å si at tran og vitaminer hjelper.

Av: Turid Sylte

I Storbritannia har leger stått på for at helsemyndighetene skal oppfordre befolkningen til å ta tilskudd av vitamin D. I april i fjor skrev en gruppe leger til tidsskriftet British Medical Journal at det å korrigere nivåene av vitamin D er «et trygt, enkelt steg» som kan redusere virkningene av viruset covid-19.

Flere studier tyder på at personer som enten hadde høye nok nivåer av vitamin D eller fikk ekstra tilskudd da de ble syke, klarte seg bedre. Færre ble alvorlig syke og færre døde, skriver avisen The Guardian.

Men de britiske helsemyndighetene mente at sammenhengen ikke var en tydelig nok til at de ville gå ut med en anbefaling om å ta vitamin D.

Les også: Helsevesenet i knestående: Her er en av fire covid-innlagte under 55 år

Kan redde liv

Norske helsemyndigheter følger en lignende linje som de britiske. Dr. med. Hans Christofer Børresen kritiserer i et innlegg i Vårt Land FHI for å ha latt være å informere om betydningen av nok vitamin D.

«Vitamin D. redder liv. Vil FHI medvirke?» er tittelen på innlegget hans 2. januar. Børresen skriver at FHI allerede 28. mars 2020 ble varslet om at tilskudd av vitamin D antagelig ville beskytte mot alvorlig forløp av covid-19.

Børresen viser til at «vitaminet disiplinerer immunreaksjonene og hindrer at de løper løpsk. Fra før er det godt kjent at mangel på vitamin D øker risikoen for kreft, autoimmune sykdommer og infeksjoner».

Les også: Om ikke barna er samfunnets førsteprioritet, har vi mistet vårt etiske kompass

Vil undersøke sammenhengen mer

Folkehelseinstituttet (FHI) svarer at det finnes studier som viser at personer med lave nivåer av vitamin D har et mer alvorlig forløp av koronasykdom. «Vi vet imidlertid ikke om dette er fordi vitamin D påvirker koronasykdom på en gunstig måte eller om det er andre forhold hos de med mye vitamin D som gir dem redusert risiko», skriver FHI i et svarinnlegg i Vårt Land 9. januar.

Men FHI anbefaler alle å følge nasjonale anbefalinger om vitamin D, som er et tilskudd på 10 mikrogram per dag, som tilsvarer en spiseskje tran.

Børresen mener at personer som er utsatt for å få covid-19 gjerne kan ta 20-30 mikrogram per dag. «Folkehelseinstituttets passivitet har antagelig kostet liv», skriver han.

Les også: Stoltenberg: Flere vil bli innlagt på sykehus

Transtudien skal gi svar

Lege og forsker Arne Søraas leder Transtudien som Universitetet i Oslo startet i høst. Den skal omfatte 70.000 deltakere og blir en av de største kliniske studiene som er gjennomført i Norge.

– Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom man skulle bli smittet. Dataene våre kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til de som tar tran eller om det er tranen i seg selv. Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Søraas, ifølge Oslo universitetssykehus' nettsider.

Han mener at hvis tran forebygger covid-19, vil det åpne for en helt ny måte å forebygge sykdommen på.

Les også: Importsmitte: – Urettferdig forskjellsbehandling som har fått dramatiske konsekvenser

Hudfarge kan spille inn

Ifølge artikkelen i The Guardian har en britisk forening for leger av indisk opphav gått ut og rådet sine medlemmer til å ta vitamin D3, og viser til at det kommer stadig bedre dokumentasjon på at mangel på vitaminet er en risikofaktor. Det gjelder særlig for den som har mørkere hudfarge.

«Mennesker som er født med mørkere hud, mottar mindre UV-stråler i de dypere lagene der D3 lages. De er mer utsatt for alvorlig mangel på vitamin D mot slutten av vinteren på nordligere breddegrader enn sine medborgere med lysere hud», skriver foreningen.

The Guardian viser også til at land som Finland og New Zealand som lenge har vært opptatt av å sørge for nok vitamin D til befolkningen, har hatt få dødsfall av covid-19.

Mer fra Dagsavisen