Innenriks

Kullkraftverket på Svalbard legges ned

Kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av en sikrere energiløsning med lavere klimautslipp.

Kullkraftverket Longyearbyen Energiverk har vært i drift siden 1983 og forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme. Men kraftverket har slitt med store vedlikeholdskostnader og høye CO2-utslipp.

Nå har regjeringen besluttet at kullkraftverket skal legges ned. En ny energiplan for Longyearbyen skal legges fram i statsbudsjettet for 2022.

– Vi vurderer nå et mindre antall løsninger som er både sikre og vesentlig mer miljøvennlige enn dagens kullkraftverk. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt, kan ny energiløsning være på plass innen to til fem år, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Les også: Vurderer å selge Svalbard-område til Kina eller Russland

Vil ikke gå direkte til nullutslipp

Olje- og energidepartementet ser i utgangspunktet for seg et nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellets, kombinert med gradvis innfasing av mer fornybar energi.

En direkte overgang fra kullkraft til 100 prosent fornybar energi ville ifølge departementet vært «svært krevende på et sted som Svalbard».

Samtidig ønsker regjeringen å unngå store naturinngrep og urimelig dyre løsninger.

– Forsyningssikkerhet er hensynet som veier tyngst i vurderingen av ny energiløsning, sier Bru.

Gruvedriften truet

Nedleggelsen vil også bety at en viktig del av grunnlaget for videre drift av kullgruver på Svalbard, faller bort.

Svea Nord-gruva på Svalbard stengte for godt allerede i begynnelsen av mars i fjor. Dermed var over hundre års gruvedrift i Svea avsluttet.

Når kullkraftverket i Longyearbyen nå forsvinner, er det Gruve 7 som rammes. Den drives i dag av Store Norske.

– Store Norske har vært og vil også framover være en meget sentral aktør for svalbardsamfunnet. Jeg legger derfor vekt på å ha en god prosess med alle berørte parter om dette, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også: Lars Haltbrekken: – Vi er nødt til å støvsuge hele Norge for klimautslipp

SV reagerer på treghet

Sent, men godt, mener SV, som viser til at Stortinget allerede i november 2016 ba regjeringen sette i gang arbeidet med å sikre bærekraftige, fornybare energiløsninger for Svalbard.

– Det kommer til å ha tatt over fem år fra Stortinget ba om at kullkraftverket ble erstattet av ren og fornybar energi til det faktisk begynner å skje, sier partileder Audun Lysbakken.

– Vi kunne klart bedre enn det, om regjeringen hadde villet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen