Innenriks

Slik vil de gjøre kollektivtransport enklere og billigere for ungdommen

Venstre vil inføre et nasjonalt ungdomskort for å bøte på klimaspørsmålet og gi ungdom kollektiv frihet.

Det er ikke første gang det har blitt foreslått. Sist var det Sosialistisk Ungdom - med blant andre Freddy Øvstegård og Nicholas Wilkinson i spissen - som kjempet for å gjøre kollektivreiser billigere og mer sømløse enn de er i dag.

– Det har sikkert blitt foreslått mange ganger før, men nå er det på tide, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark om at forslaget om et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport nå er på Venstres stortingsvalgsprogram, som ble offentliggjort torsdag 10. desember.

– Kollektivtransport er dyrt. Hvis det koster 200 kroner å fly hjem til jul, men toget koster mange ganger mer, vil veldig mange velge å reise med fly. Vi vet at de vanene ungdommer får, kan vare livet ut. Derfor vil vi gjøre det enklere og rimeligere å reise kollektivt.

Les også: Smilefjessaken: – Kunnskapsministeren trår vannet

Gir ungdom frihet

Han peker på at deres foreldregenerasjon kjente på en frihet som dagens ungdom kanskje ikke har, på samme måte.

– Vår foreldregenerasjon kjente på en frihetsfølelse da de fikk sertifikatet og kunne reise rundt med bil. Slik er det ikke for ungdommen fremover. Derfor vil vi gjøre dette til et lukrativt tilbud.

For å nå målene om reduserte klimautslipp, må tilbudet bygges ut.

– Jeg kommer selv fra et sted der det ikke var god offentlig kommunikasjon. For at barn og unge skal få frihet gjennom kollektivtransport, er det viktig å utvide tilbudene.

Les også: Når staten sparer oss alle til fant

Må gjelde alt

Fra før har flere fylker egne ungdomskort-løsninger.

– Det vi ønsker å få inn for nå, er at disse knyttes sammen og blir nasjonale løsninger. For å få til det, må vi gå inn i forhandlinger med fylkeskommunene, sier han.

– Hva tenker dere at det bør koste, og når vil det være realistisk at det blir et faktisk tilbud?

– Vi har ikke satt noen sum, men det må ikke være for dyrt for den smale lommeboken til ungdommer. Partiprogrammet gjelder for 2021-2025, så vi ønsker det innen den perioden.

Han ser for seg at kortet skal gjelde alle kollektive reiseformer, unntatt fly og taxi.

Les også: Ung debatt: Rydd opp i ditt eget rot, Thorkildsen

Mer fra Dagsavisen