Innenriks

Ap og SV: – Det Forsvaret trenger mest er mer folk

Komitébehandlingen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) langtidsplan for Forsvaret er over – langt på overtid. De rødgrønne synes fortsatt ikke planen er god – men i det minste litt bedre.

– Vi ønsket oss ansettelse av 500 flere, men fikk i hvert fall gjennomslag for 250 ekstra i 2021. Noe forlik blir det nok ikke, men du kan si vi i hvert fall fikk i stand litt bevegelse for våre viktigste krav, uttaler Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

Fredag kom hun ut av komitébehandlingen av den nye langtidsplanen for Forsvaret for årene 2021 – 2014. Og disse samtalene har trukket ut. Sp trakk seg fra samtalene tirsdag, da de ikke kunne akseptere en langtidsplan de mener ikke gir Forsvaret det løftet de trenger. Fredag sikret imidlertid Frp regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen.

På rødgrønn side er de langt ifra fornøyde med resultatet, men mener i hvert fall de har klart å gjøre en dårlig plan hakket bedre.

Les også: Frp håper forhandlingene blir ferdige i helgen

Halvvegs gjennomslag

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) opprinnelige plan skulle egentlig ha blitt behandlet i Stortinget allerede før sommeren, men ble nærmest umiddelbart sendt i retur. Både Ap, Frp, Sp og SV krevde omgjøring – siden de mente planen var for svak, for lite konkret og la opp til et forsvar som rett og slett var for lite. Samtlige krevde at planen la til rette for å få inn mer folk.

Ny plan ble lagt fram i midten av oktober.

Etter den mer enn to uker lange komitébehandlingen er resultatet at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen hadde lagt opp til. Fortrinnsvis på mer personell.

OSLO  20180108.
Anniken Huitfeldt i korridoren under  Arbeiderpartiet sitt sentralstyremøte mandag. 
Foto: Berit Roald / NTB

Anniken Huitfeldt (Ap) er glad de i hvert fall fikk igjennom noen endringer av langtidsplanen for Forsvaret. Foto: Berit Roald / NTB.

– Vi fikk i hvert fall halvvegs gjennomslag for vårt krav, og har gjort en dårlig forsvarsplan litt bedre. Dette var veldig viktig for oss akkurat nå. For det er mange som har blitt ledige i verftsindustrien og innen luftfarten – og denne kompetansen har Forsvaret bruk for, sier Huitfeldt.

Hun synes imidlertid det er skuffende at bare SV og Ap gikk inn for å få en slutt på privatiseringen av deler av Forsvaret, som for eksempel renholderne.

–  Jeg har selv møtt noen av damene som hadde jobbet som renholdere i forsvaret i omtrent 30 år, og som mista AFP-en sin da de ble satt ut på anbud i 2011. Sånt er bare ikke greit. I det minste fikk vi gjennomslag for en utredning av bruken av ikke-militært personell i krig. For her er det mange uklarheter, med tanke på at militært personell er regnet som legitime mål - mens det er mer uklart når det gjelder ansvaret for de sivilt ansatte.

Les også: – Hun har et stort hjerte og kan bli en markant politiker

Forsvaret må gå foran

SV-leder Audun Lysbakken understreker ar det er veldig mye han kunne sagt om regjeringens langtidsplan for Forsvaret, men velger - i denne omgang – å holde seg til de to hovedområdene de rødgrønne har kommet til enighet om. For hvis de vinner valget forplikter de seg til å jobbe for, i hvert fall, disse to fellesmålene: Flere folk, og å få en stopp på privatiseringen

Oslo 20200424. 
SV-leder Audun Lysbakken i Vandrehallen i Stortinget mens han venter på å få kommentere regjeringens forslag til ny forvaltningsplan for Barentshavet.  Pressemøtet finner sted i Vandrehallen i Stortinget fredag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SVs Audun Lysbakken vil fri Forsvaret fra amerikansk påvirkning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

– Dette er veldig viktig for SV, for vi er varme tilhengere av et mer nasjonalt forsvar – det vil si; mindre avhengige av amerikanerne. Og om Forsvarets egne skal ta seg av flere av oppgavene sjøl, ikke minst i sjøforsvaret, ja, så trengs det mye mer folk. Vi mener dette blant annet er den beste måten å sørge for lav spenning i nord, påpeker Lysbakken.

Og SV vil ikke gi seg med det.

– Privatiseringen av deler av Forsvaret de siste årene har gått helt hals over hode, og den tragiske behandlingen av Forsvarets renholdere er bare et eksempel. Dette er noe vi vil gjøre om på, så det igjen utføres av Forsvarets egne. Vi ønsker også å ta et oppgjør med annen konkurranseutsetting i Forsvaret, slik at de kan gå foran, med skikkelige arbeids- og ansettelsesforhold. Men aller først vil vi ha en full oversikt over hvilke deler av Forsvaret dette gjelder – for her kan vi snakke om flere utsatte områder, konstaterer Lysbakken.

Les også: – Skulle gjerne få levert to calzone og et par halvlitere jeg

Ser tre hovedproblemer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sitter ikke i utenriks- og forsvarskomiteen, men ønsker likevel å gjøre det klart at de ser tre hovedproblemer med langtidsplanen.

Oslo 20191125. 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bjørnar Moxnes i Rødt er også svært kritisk til påvirkningen fra USA. Foto: Stian Lysberg Solum - NTB

– Her fortsetter man å trekke Norge inn i den livsfarlige stormaktsrivaliseringen, og lar USA legge hovedføringene for vår forsvarspolitikk. Kampflykjøpet sprenger kostnadsramma og spiser av handlingsrommet for årtier framover, og skrivebordsteorier om privatisering - under dekke av såkalt strategisk samarbeid - vil bare gjøre oss mer sårbare og avhengige av en voksende sektor av forsvarsprofitører.

Moxnes mener regjeringen lar USAs anbefalinger ligge til grunn for hele langtidsplanen, og at dette bare vil eskalere stormaktskonflikten med Russland. Og han håper ingen vil la seg lure av formuleringene om strategisk samarbeid, da han mener regjeringens mål med å ta dette inn i langtidsplanen - er å legge føringer for framtidig privatisering av enda flere av Forsvarets kjerneoppgaver.

Les også: Nominasjonskomitéen splittet: Legges opp til kampvotering mellom talent og veteran