Innenriks

Ap vil bruke mer oljepenger enn regjeringen

Arbeiderpartiet graver dypere i oljefondet enn regjeringen i sitt alternative statsbudsjett. – Det er nødvendig nå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Av Bibiana Piene

Ap plusser på 14,7 milliarder oljekroner mer enn det regjeringen har lagt til grunn. Det kom fram da Støre og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik la fram partiets alternative statsbudsjett på en digital pressekonferanse torsdag.

– Det er nå det er riktig å bruke penger på folk og sosial rettferdighet, sier Støre.

Tajik beskriver budsjettet som «ambisiøst». Arbeid, velferd og klimakutt er hovedsatsingene.

– Vi omfordeler nesten 8 milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjett, sier Tajik.

Blant Arbeiderpartiets prioriteringer er

* Billigere barnehager og SFO

Les mer om det her: Ap vil gi alle førsteklassinger gratis SFO

* Økt pendlerfradrag

* Feriepenger til folk som mottar dagpenger

Les mer om det her: Støre åpner lommeboka for de ledige – setter av 3,5 milliarder til feriepenger

* Mer støtte til tannhelse

Over 10 milliarder

I tillegg vil partiet bruke 220 millioner kroner til ladestasjoner i distriktene, 161 millioner på tiltak innen arbeidslivet, ansette 1.000 nye lærere, kutte 600 millioner kroner i offentlige gebyrer, styrke sykehusøkonomien med 1 milliard og innføre et lavere tak for egenandelen for helsetjenester, noe som har en prislapp på 1 milliard kroner.

Les mer om det her: Ap vil kutte egenandelen på helsetjenester til 2.460 kroner

Også milliardsatsing på hydrogen, styrking av Ringeriksbanen til 130 millioner kroner og en halv milliard til ulike maritime satsinger, inkludert 125 millioner til hydrogendrevne hurtigbåter, har fått plass i Aps budsjett.

En grov oppsummering av Ap-løftene som NTB har foretatt, viser at de så langt summerer seg til godt over 10 milliarder kroner.

Les også: Ap vil øke Husbankens utlånsramme med fem milliarder

Inndekning

Fra før er det kjent at partiet regner med å ta inn 7,2 milliarder kroner på økte skatter. Ap vil også hente 2,4 milliarder fra konsulentbruken som regjeringen har satt av penger til, kutte 745 millioner kroner i kontantstøtten og fjerne 147 millioner kroner fra støtten til private barnehager.

Ap vil også hente inn penger ved å innføre moms på elbiler over 600.000 kroner.

I budsjettutkastet heter det også at partiet vil øke CO2-avgiften med 10 prosent hvert år fram til 2030, men bare 5 prosent på diesel og bensin fram til 2025.

Ap vil slå en tykk strek over den omstridte ABE-reformen, som pålegger alle offentlige etater og virksomheter å barbere sine budsjetter med 0,5 prosent årlig. Det innebærer at rundt 1,7 milliarder kroner i innsparing går tapt.

– I åtte år har denne reformen skapt så mye demotivasjon. Det finnes bedre måter å prioritere på, slår Støre fast.

Fakta om Arbeiderpartiets alternative budsjett

Dette er blant tingene Ap vil bruke penger på:

– 14,7 milliarder kroner til en tiltakspakke for å sikre arbeidsplasser, herunder 4.000 flere tiltaksplasser, 300 flere VTA-plasser, økte ressurser til Nav og flere studie- og lærlingplasser. Pengene skal hentes fra oljefondet.

– 5,9 milliarder til inntektssikring for arbeidstakere for å motvirke økonomiske konsekvenser av koronapandemien. 3,4 milliarder skal brukes til å gjeninnføre retten til feriepenger for arbeidsløse som mottar dagpenger.

– Øke kompensasjonsordningene til næringslivet, kulturlivet og mediene med nesten 4,7 milliarder. Ordningene skal gjelde fram til 1. juli 2021.

– Styrke fylkes- og kommuneøkonomien med 3,45 milliarder kroner, herunder 1,5 milliarder kroner til økt vedlikehold, oppgradering og rehabilitering.

– 1,6 milliarder til barn og unge, herunder 2.900 flere barnehageplasser (310 millioner) og redusert makspris (283 millioner).

– 1,3 milliarder kroner mer til veier og kollektivprosjekter enn det regjeringen har foreslått.

– Styrke sykehusøkonomien med 1 milliard kroner.

– Senke taket for egenandeler for helsetjenester. Kostnad: 1 milliard.

– 1 milliard til Statkraft til utvikling av industriell hydrogenkraft.

– Øke forsvarsbudsjettet med 500 millioner kroner for at Forsvaret skal kunne ansette 500 flere i 2021.

– Tiltakspakke for maritime næringer på rundt 500 millioner kroner.

– 329 millioner kroner til å rekruttere og ansette 1.000 nye lærere

– 200 millioner kroner til styrket arbeid med likestilling.

– Styrke regional næringsutvikling med i alt 360 millioner kroner.

– Styrket tilbud om offentlige tannhelsetjenester: 250 millioner kroner.

– Bygge ladestasjoner for elbil i hele landet: 220 millioner kroner.

– 3.000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler: 169 millioner kroner.

– Tiltak mot arbeidslivskriminalitet: 161 millioner kroner.

– Styrke politidistriktene og sikre mer lokalt politi: 150 millioner kroner.
* Kostnader skal dekkes gjennom

– økt bruk av oljepenger

– diverse kutt, som konsulentbruk (2,4 milliarder), kontantstøtte (745 millioner), støtte til private barnehager (147 millioner), samt andre omprioriteringer

– økt skatt for høytlønte og dem med store formuer, økt CO2-avgift og innføring av moms på dyre elbiler

Mer fra Dagsavisen