Innenriks

Oslos våte søppelkasse

Endene i Akerselva må konkurrere om plassen med blant annet sneiper, snus, flasker, bokser, engangskopper og sprøyter.

Bilde 1 av 3

Det viser foreløpige analyser av avfallet som er blitt fanget opp ved hjelp av nyvinningen TrashTrawl, som ved hjelp av lenser leder avfallet som kommer flytende ned Akerselva, inn i et nett.

Les også: Så mye plast kaster du i løpet av ett år

Brukes som askebeger

– Røyk og snus utgjør i underkant av 25 prosent av gjenstandene samlet inn av TrashTrawl, forteller Synnøve Fagerhaug Dalen, plastkoordinator i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Denne typen avfall omfatter også snusbokser, røykpakker og plasten rundt røykpakkene.

– Rusrelaterte produkter står for 18,5 prosent av avfallet, opplyser Dalen.

Da er det snakk om sprøyter, men også innpakningen til sprøyter og annen lignende emballasje.

– Mat og drikkerelaterte produkter står for 16,5 prosent av avfallet, fortsetter Dalen.

Det innbefatter både flasker, bokser, matemballasje, engangskopper og engangsbestikk.

Til sammen står dermed disse tre kategoriene avfall for 60 prosent av alt som føres nedover med strømmen i Akerselva.

– TrashTrawl fanger primært opp lette gjenstander som flyter, forklarer Dalen.

Panten er tydelig ikke høy nok for mange. I stedet kastes «pengene» i elva.

Panten er tydelig ikke høy nok for mange. I stedet kastes «pengene» i elva. Foto: Tonje Oliversen

Millioner til opprydding

Det var i fjor at TrashTrawl, som er utviklet av Stokke-bedriften Spilltech AS, ble tatt i bruk i Akerselva. Avfallet som nå er blitt analysert av Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med SALT Lofoten AS, ble samlet opp i perioden fra mai til september i år.

– Prosjektet har de fått støtte til gjennom Bymiljøetatens støtteordning for tiltak mot plastforsøpling i Oslo, forteller Dalen.

Målet med denne kommunale støtteordningen er å:

* Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo.

* Forhindre marin forsøpling i Indre Oslofjord.

* Bidra til opprydding av plast og marin forsøpling i Oslo.

I fjor ble det fordelt nær 4,8 millioner kroner til 16 ulike tiltak. Blant dem som fikk midler var også firmaet som står bak TrashTrawl, med 660.000 kroner.

– Det er Bymiljøetaten som er eier av denne nå, opplyser Trond Lindheim til Dagsavisen.

Han er daglig leder i Spilltech. Lindheim kan også fortelle at selskapet fortsetter arbeidet med å utvikle lignende produkter.

###

Hver fjerde gjenstand som er samlet opp i Akerselva, har tilhørt røykere og snusere. Foto: Tonje Oliversen

Tømmes flere ganger i uka

– TrashTrawl er fortsatt i daglig i drift nederst i Akerselva ved Vaterlandsparken, og det er ikke slutt på oppsamlingen av avfall fra Akerselva, fortsetter Dalen.

– Dette er et kontinuerlig arbeid. TrashTrawl blir tømt opptil flere ganger i uka.

– Hva er formålet med å analysere avfall som er blitt samlet opp?

– Dette prosjektet ser på kildene til forsøpling, slik at vi får et oversiktsbilde av hvilke gjenstander som forsøpler mest. Dette er interessant for oss, fordi det kan gi oss et grunnlag for å komme med konkrete tiltak for å forhindre og redusere denne forsøplingen, svarer Dalen.

– I arbeidet med å redusere plastforsøplingen som havner i Oslofjorden, er det å stoppe forsøplingen fra land et viktig arbeid. For å komme med konkrete tiltak har det stor verdi å vite hva de største kildene til forsøpling er.

Les også: Sløve forbrukere sponser pantesystemet

Ny analyse i høst

En ny analyse av avfall som TrashTrawl samler opp, skal gjennomføres senere i høst.

– Det vil resultere i en rapport som blir levert rett før jul, forteller Dalen.

– Vi ser veldig verdien av analysen som er gjennomført, og ønsker å se på muligheten for å videreføre dette prosjektet, tilføyer hun.

– Hvor mye avfall er blitt samlet opp ved hjelp av TrashTrawl?

– Når vi analyserer kildene til forsøpling, er det i utgangspunktet antall enheter som er mest relevant og ikke nødvendigvis vekten. Ettersom egenvekten på plast er så lav, sier ikke antall kilo eller tonn nødvendigvis noe om hvor stor forsøplingen er, svarer Dalen.

– Vekt vil være nevnt i den endelige rapporten som blir publisert senere, tilføyer hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen