Innenriks

– Høyre har som mål å privatisere så mye som mulig

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) mener Høyres førsteutkast til nytt partiprogram har et forsterket preg av privatisering – innen flere sektorer.

– Man kan lure på om det er noe de ikke vil privatisere – man kan spørre om det i det hele tatt er noe de mener fellesskapet bør løse, sier Gharahkhani til Dagsavisen.

Gharahkhani, som også sitter i programkomiteen og leder arbeid med tillitsreform i offentlig sektor, refererer til Høyres førsteutkast til nytt partiprogram, som nylig ble lansert. Her kommer det blant annet frem at Høyre vil ha en effektiv offentlig sektor med større innslag av private.

– Da må man spørre: Hvor mye, og hvor stort? På hvilke områder? Det gidder de ikke å presisere engang. Også i skolen skal private få fortsette å ture fram, og konkurranseutsettingen og oppstykkingen av jernbanesektoren fortsetter, igjen i en blind ideologisk tro på at jo flere selskaper som driver jernbanesektoren, jo bedre og mer effektive transporttjenester får vi, sier Gharahkhani.

Les også: Ap raser mot Høyre-vedtak om å fjerne formuesskatten

«Kjente Høyre-takter»

Gharahkhani trekker også frem privatisering av spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen som problematisk. Han mener økt privatisering av disse sektorene vil føre til dårligere vilkår for de ansatte, som igjen vil føre til begrenset kompetanse i det private.

– NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60.000 kroner mindre enn dem i kommunen. Det er store forskjeller, og også årsaken er kommersielle tjener penger på fellesskapet regning  ved å gi de ansatte dårlige lønn og pensjon. Alle forstår at tar du vare på dine ansatte og satser på kompetanse, så betyr det også bedre velferdstilbud til innbyggerne og fortsetter:

– Skal skattebetalernes penger gå til å berike lommebøker, eller til å sørge for at ansatte og pasienter blir tatt vare på?

Les også: Høyre går inn for å fjerne formuesskatten helt

Gharahkhani kaller dette «kjente Høyre-takter», og han mener disse taktene ikke bare fortsetter, men også blir utvidet i det nye programforslaget.

– Høyre har som mål å privatisere så mye som mulig, for privatiseringas skyld. Arbeiderpartiet har som mål at folk skal få best mulige tjenester, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: