Innenriks

Ni av ti i Oslo mener dagens elsparkesykkelordning ikke fungerer

Ni av ti spurte svarer at dagens ordning med elsparkesykler ikke fungerer bra, ifølge en ny undersøkelse. 9 prosent mener ordningen fungerer fint.

Opinion og Pollstat har utført undersøkelsen på vegne av aksjonsgruppa «La oss ta fortauene tilbake», som ønsker at sparkesyklene skal klassifiseres som motorvogner og dermed ikke kan brukes på fortau.

Les også: Fire av 10 Oslofolk har opplevd farlige eller ubehagelige situasjoner med sparkesykler

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

311 personer er spurt om de syns dagens ordning fungerer tilfredsstillende eller ikke.

I tillegg svarer 63 prosent at sparkesykler kun bør brukes på sykkelveier og i kjørebanen, mens 29 prosent synes de kan brukes på fortau. (NTB)

Les også: Ja til smartere byer

Mer fra Dagsavisen