Innenriks

Nye reiseråd. Se listen: Hit kan du reise

Det blir grønt lys for reiser til blant annet Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige.

1 av 2

Saken er oppdatert

Se listen over grønne land i bunnen av saken

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø, samt fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad holdt pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Mæland startet med å takke for innsatsen denne dugnaden har vært for hele landet. Samtidig advarte hun om at smittesitusasjonen kan blusse opp igjen og at Norge derfor skal åpnes opp over tid.

Fra 15. juli åpner regjeringen opp for personer fra enkelte land i Schengenområdet med en akseptabel smittesituasjon.

Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og de påfølgende 14. dagene. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania, skriver NTB.

Det er kun seks andre land i EU/EØS/Schengen-området der reiser fortsatt vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge. Det gjelder Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene. Det vil alstå kunne komme nye land på listen hver 14. dag.

– Men at det åpnes opp betyr ikke at det anbefales å reise til disse landene, sier Mæland.

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det har også vært innført reiserestriksjoner for borgere fra andre land til Norge. For norske borgere som har vært i utlandet, har det vært et krav om karantene i ti dager ved hjemkomst.

Skifte farge?

– Er man i et land som går fra grønt til rødt, må man i karantene når man kommer hjem, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Du er kanskje på en ukes tur, og å komme seg hjem på timen blir vanskelig. Men når du kommer hjem, må du i karantene fordi landet har blitt rødt, sa han.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å oppdatere reisekartet minst hver 14. dag.

– Sånne situasjoner kan oppstå. Noen land kan gå fra grønt til rødt på mindre enn 14 dager, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI.

– Vi vil gjøre en fullstendig gjennomgang hver 14 dag, og så vil vi ta hensyn til særskilte situsjoner på ukesbasis, sa han videre.

Turister

Turister fra blant annet Tyskland og Nederland får komme karantenefritt til Norge, har regjeringen bestemt.

På Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som oppfyller de norske smittekravene, får begge de to landene grønt lys.

Fra 15. juli kan dermed borgere fra disse landene dra karantenefritt på ferie i Norge. At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Samtidig har næringen vært opptatt av at det ikke åpnes for reisende fra land med en usikker smittesituasjon, slik at Norge kan fortsette å være et attraktivt land med lite smitte.

Jubler

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier til NTB at åpningen er et steg tilbake fra kanten av stupet, og at det vil bety enormt mye for norsk reiseliv.

– Å ta imot gjester fra land som Nederland, Italia, Spania og særlig Tyskland, kan gi muligheter for bookinger også etter at nordmenn drar hjem fra fellesferie, sier hun.

Devold tar videre til orde for å fylle kassa til Innovasjon Norge, slik at det kan trykkes til med markedsføring av reiselivet opp mot viktige land.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er også fornøyd, men han understreker at situasjonen fortsatt er kritisk og uforutsigbar for mange reiselivsbedrifter.

Kjærester og familiemedlemmer

Fra 15. juli åpnes det for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et kjæresteforhold i Norge.

Det gis imidlertid ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag ettermiddag, skriver NTB.

– Regjeringen forsøker hele tiden å finne riktig balanse mellom smittevern og åpning. Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer. Når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder for familiemedlemmer og kjærester.

Utenfor Europa

Folkehelseinstituttet har foreløpig kun gjort vurderinger av smittesituasjonen i land i EU, EØS og Schengen. Andre land kan bli vurdert mot slutten av juli.

– FHI har fått i oppdrag å utarbeide kriterier for å åpne grensene mot Norden, EU, EØS og Schengen, og deretter land utenfor disse områdene, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Han sier instituttet vil komme tilbake til land utenfor EU, EØS og Schengen i slutten av juli. Instituttet har fått i oppdrag å utarbeide rapport som skal være grunnlag for regjeringens grenseåpning annenhver uke framover. Det vil altså si at neste rapport kommer omkring 24. juli.

Fakta om FHIs vurdering av røde og grønne land

Grønne land

* Belgia

* Kypros

* Tsjekkia

* Estland

* Frankrike

* Tyskland

* Hellas

* Irland

* Italia

* Latvia

* Litauen

* Malta

* Nederland

* Polen

* Slovakia

* Slovenia

* Spania

* Storbritannia

* Sveits

* Østerrike

* Finland

* Danmark

* Island

* Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

Røde land

* Bulgaria

* Kroatia

* Ungarn

* Luxembourg

* Portugal

* Romania

* Sverige bortsett fra Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Fakta om Folkehelseinstituttets kriterier for vurdering av områder

* Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).

* Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

* I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

* Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Tidslinje over regjeringens reiseråd

Koronautbruddet har ført til omfattende nedstengning i store deler av verden. Nå gjenåpner flere land sakte, men sikkert grensene. Her er oversikt over tidslinjen for norske reiseråd:

* 17. februar: Utenriksdepartementet fraråder reiser til store deler av Kina.

* 6. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Nord-Italia.

* 10. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Italia.

* 13. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

* 14. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Nordmenn på reise i utlandet bes om å vurdere snarlig hjemreise.

* 14. -16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle havner og flyplasser i Norge, med noen unntak.

* 17. mars: Alle som kommer hjem fra utlandet, også i Norden, må være 14 dager i karantene.

* 3. april: Utenriksdepartementet viderefører reiserådet fra 14. mars og fraråder reiser som ikke strengt nødvendige til alle land.

* 15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august.

* 29. mai: Regjeringen vil åpne for fritidsreiser til Danmark fra 15. juni.

* 15. juni: Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, men i Sverige er øya Gotland i Østersjøen det eneste området som har lav nok smittespredning.

* 25. juni: Regjeringen varsler at nordmenn fra 15. juli kan reise til Europa og komme hjem igjen uten å gå i karantene – forutsatt at smittesituasjonen tilsier det. Regjeringen hever også innreiserestriksjonene fra 15. juli for innbyggere i EØS- og Schengen-området.

– Alle reiser til Sverige, nå også til Gotland, medfører fremdeles karantene ved retur til Norge. Smittesituasjonen på Gotland anses ikke lenger som tilfredsstillende.

– Innen 10. juli skal Folkehelseinstituttet utarbeide en liste over land som har en tilfredsstillende smittesituasjon.

* 10. juli: Folkehelseinstituttet legger sammen med Helsedirektoratet og regjeringen fram en liste over landene som unntas UDs reiseråd fra 15. juli.

– Lista skal oppdateres minst hver 14. dag.

* Fra 15. juli unntas følgende land UDs reiseråd: Belgia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits og Østerrike.

- I tillegg unntas de tre svenske regionene Blekinge, Skåne og Kronoberg reiserådene.